nafo
Spansk - Español

bildteman 1Bildetema er en bildeordbok med tekst og lyd på norsk og ulike morsmål. Bildetema er spesielt laget for flerspråklige barn og unge og kan brukes både i barnehage og grunnskole.

Bildeordboken er delt inn i hovedtemaer som for eks. klær, natur og landskap, idrett og sport, pattedyr og insekter. Hvert hovedtema er igjen delt inn i ulike undertemaer. Du kan selv velge hvilke språk du vil ha med i din Bildetema.

På oversiktssiden kan du klikke på temaet for den bildesiden du ønsker å se. Her kan du klikke på objektene for å høre hva objektene heter og hvordan de uttales, både på norsk og de språkene du velger. Klikk på hus-ikonet for å komme tilbake til oversiktssiden. Du kan veksle mellom språkene ved å klikke på klaffene som er til venstre på siden.

Trykk på bildet for å komme til Bildetema.

Bildetema norsk

 

 • For å fremme og støtte begrepsinnlæring og begrepsforståelse

 

 • For å utvide ordforrådet hos flerspråklige elever som får særskilt norskopplæring

 • For å høre hvordan ord uttales på norsk og andre språk

 • For å synliggjøre det språklige mangfoldet i klassen/barnegruppen

Bildetema fugler

 • For å støtte arbeid med lekser

 • For å fremme et godt samarbeid med foresatte

 • For å støtte kommunikasjonen i hverdagssituasjoner

 • For å støtte elever med behov for tilpasset opplæring

 • Presentere Bildetema til foreldre og ansatte i barnehage og skole.
 • Bruke Bildetema i særskilt språkopplæring på skolene.
 • Bruke Bildetema der man trenger hjelp i hverdagssituasjoner.
 • Se på illustrasjonene, høre/øve uttale, se skrivemåte, veksle på morsmålet, norsk og andre språk
 • Bruke Bildetema for å lage fagtekster.
 • Lage memoryspill og ordkort.
 • Finne og skrive ned definisjoner på utvalgte bilder/begreper.
 • Elevene lager egen ordliste med illustrasjoner.
 • Lage lettleste bøker i emnene i temaene.
 • Veksle mellom, sammenligne skrivemåte og uttalemåte på norsk og morsmål og andre språk
 • Kopiere bilder fra bildetema.
 • Lage flerspråklige plakater i klassen.
 • Samarbeide med tospråklige lærere ved å lage ordlister.
 • Synliggjøre temasidene på skolens læringsplattform.
 • Lage plakat, hvor elevene må sette ordkort (f.eks. kroppsdeler på menneskekroppen)
 • Lage flerspråklig temaordbok/plakat.
 • Lage oppgaver hvor eleven må skrive inn ord som mangler, fylle ut, lage ferdig setninger.
 • Det kan jobbes individuelt og i grupper med bildetema etter klassens og elevenes behov.
 • Elevene kan bestemme selv hvor mange ganger vil de høre på ordet til de husker det, memorerer det.
 • pdfRefleksjonsoppgaver til hvordan Bildetema kan brukes.
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.   - www.morsmal.no