nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Pedagogiske redskaper som fins på nett som er flerspråklige (på minst to ulike språk) og som kan brukes til læringsformål.

 

Informasjonsmateriell til elever og foresatte

                                                                     

Informasjon om videregående opplæring på   flere språk: http://www.vilbli.no/?Side=Artikkel&Artikkel=016349

    

13 ulike brosjyrer om psykisk   helse og hjelpetilbudet i Norge til 17 språk.

http://www.psykiskhelse.no/index.asp?id=28068

Læremidler for læreren

       

En database for lærere med materiell og   læremidler for minoritetsspråklige: http://mino.udir.no/id/1.0

    

Fagbokforlaget sin oversikt over materiell http://fagbokforlaget.no/?kategori=norsk%20som%20andrespr%E5k&forside=jaMinett

    

Minett er en nettside med læremidler og annen   litteratur for og om tospråklige elever, i grunnskolen primært, men også for   elever i videregående skole og voksenopplæring

www.minett.no

       

Bøker innenfor   ulike utdanningsprogram.
 
http://www.almater.no/

Bøker på flere språk

       

Det Flerspråklige Bibliotek er et   kompetansesenter for bibliotektilbud til språklige minoriteter. Låner ut   bøker på 30 forskjellige språk. De har også bøker for salg.
 
http://www.dfb.deichman.no

    

Nettsted der man kan bestille bøker og   lydbøker med tilhørende ressurspermer. Forlaget har særlig vekt på norske   folkeeventyr oversatt til ni språk, og ressurspermene inneholder oppgaver som   har utgangspunkt i folkeeventyrene.
 
http://www.familieforlaget.no

       

Milet er en   engelskspråklig nettside med tospråklige bøker og annet tospråklig materiell.
 
http://www.milet.com/

       

Først og fremst et   barnebibliotek med digitale bøker, men har noen bøker som kan passe på   videregående.

http://www.childrenslibrary.org/icdl/SimpleSearchCategory?ids=275,86&langid=61&pnum=1&cnum=1&text=&lang=English&ilang=English

 

Kulturbro Forlag arbeider for å   fremme integrering, kulturforståelse og språkutvikling gjennom utveksling av   litteratur mellom ulike kulturer og på forskjellige språk. Her finner du   flerspråklige barnebøker på ulike språk i samme bok. Klikk her for å komme til nettstedet.http://www.kulturbro.no/

Morsmålsundervisnig/tospråklig   oppplæring

       

Book 2, lære å snakke , lytte, mange språk:

http://www.goethe-verlag.com/book2/

 

Morsmål som fremmedspråk tilbys   nå på videregående skoler i Norge.

Bøkene er laget for urdu,   tyrkisk og somali

http://www.solumforlag.no

       

Urdu som fremmedspråk. Boken   skal kunne brukes av elever som ikke har kjennskap til språket fra før.   Samtidig er den laget slik at elever med forkunnskaper også vil ha nytte av   den. Gjennom tekstene og dialogene i boken får man et første innblikk språk,   kultur, historie og levemåte.

http://www.solumforlag.no/solum/Kategorier/UNDERVISNINGSLITTERATUR/Urdu-som-fremmedspraak

               

Tyrkisk som fremmedspråk og   morsmålsundervisning. Boken skal kunne brukes av elever som ikke har   kjennskap til språket fra før. Samtidig er den laget slik at elever med forkunnskaper   også vil ha nytte av den. Gjennom tekstene og dialogene i boken får man et   første innblikk språk, kultur, historie og levemåte.

http://www.solumforlag.no/solum/Kategorier/UNDERVISNINGSLITTERATUR/Tyrkisk-som-fremmedspraak

Det er også et eget verk for   morsmålsundervisning.

http://www.solumforlag.no/solum/Kategorier/UNDERVISNINGSLITTERATUR/Tyrkisk-morsmaalsundervisning

               

Somali som fremmedspråk og   morsmålsundervisning. Boken skal kunne brukes av elever som ikke har   kjennskap til språket fra før. Samtidig er den laget slik at elever med forkunnskaper   også vil ha nytte av den. Gjennom tekstene og dialogene i boken får man et   første innblikk språk, kultur, historie og levemåte.

http://www.solumforlag.no/solum/Kategorier/UNDERVISNINGSLITTERATUR/Somali-som-fremmedspraak

Det er også et eget verk for   morsmålsundervisning.

http://www.solumforlag.no/solum/Kategorier/UNDERVISNINGSLITTERATUR/Somali-morsmaalsundervisning

    

Multilearn er   en videreføring av et prosjekt som ble startet i 2004 i samarbeid med   Utdanningsdirektoratet. Prosjektet tok sikte på å lage støttemateriell til   tospråklige minoritetselever. Dette har vært et meget vellykket arbeid, og   det foreligger nå mer enn ett hundre ulike hefter på 12 fagområder, og det er   totalt 15 språk på enkelte av heftene, og stadig flere kommer til. Anbefales til   bruk i opplæringen

av nyankomne   minoritetsspråklige elever i grunnskolen

og den   videregående skolen. Voksne innvandrere kan også

dra   nytte av å bruke støttematerialene i voksenopplæringen.

http://www.kolofon.no/index.aspx?docid=45&pid=2712

http://multilearn.biip.no/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f

Matematikk

       

Webbmatte: et gratis   svenskt nettsted som inneholder skriftlige forklaringer, bilder og video.   Innholdet er lagd for ungdomsskolen og videregående. Ungdomsskoledelen fins   på åtte språk og videregåendedelen fins på tre språk.
 
http://www.webbmatte.se/

    

Mattebegreper på 21 språk: Finnes under den   svenske Tema modersmål. Her er sentrale begreper definert på svensk og 21   språk med eksempler (kommer også snart i en norsk versjon). http://modersmal.skolverket.se/index.php/component/content/article/7-oevriga-artiklar/oevriga-artiklar/17-mattebegrepp-pa-21-sprak

Øvrige   fag:

       

VOX står for nettsiden samfunnskunnskap.no . På   nettsiden finner du pensum til bruk i 50 timer samfunnskunnskap for voksne. Nettsiden   er tilgjengelig på 13 språk   innvandrere
 
http://www.samfunnskunnskap.no

Norsk

       

Min vei: Ulike norskkurs for flerspråklige   elever (ungdommer og voksne). Har systemer som linker lett til for eksempel   Lexin.

http://minvei.no/read_container/d4929fc4-fe48-4c49-a072-54302adde8ba

 

http://fagbokforlaget.no/?artikkelid=370

http://fagbokforlaget.no/?artikkelid=381

 

http://www.migranorsk.no/index.php?gohome=1

Ordbøker:

       

Lexin: Nettbaserte ordbøker på ca. 15 språk   inkludert norsk, med norsk lyd og bilder. Kan også kjøpe trykte ordbøker på   noen av språkene
 
http://decentius.aksis.uib.no/lexin.html

       

Bildetema er en flerspråklig interaktiv   bildeordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner på rundt 34 språk. http://gandalf.uib.no/lexin/bildetema/

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.   - www.morsmal.no