nafo
Dari - دری
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
NAFOs filmer
Lumbrikus

?Hva er Bildetema

bildteman 1Bildetema er en bildeordbok med tekst og lyd på norsk og ulike morsmål. Bildetema er spesielt laget for flerspråklige barn og unge og kan brukes både i barnehage og grunnskole.

Bildeordboken er delt inn i hovedtemaer som for eks. klær, natur og landskap, idrett og sport, pattedyr og insekter. Hvert hovedtema er igjen delt inn i ulike undertemaer. Du kan selv velge hvilke språk du vil ha med i din Bildetema. 

På oversiktssiden kan du klikke på temaet for den bildesiden du ønsker å se. Her kan du klikke på objektene for å høre hva objektene heter og hvordan de uttales, både på norsk og de språkene du velger. Klikk på hus-ikonet for å komme tilbake til oversiktssiden. Du kan veksle mellom språkene ved å klikke på klaffene som er til venstre på siden. 

OBS! Ikke bruk EDGE som nettleser for å komme inn på Bildetama. Den fungerer ikke. Bruk andre nettlesere, så skal det gå bra.

Trykk på bildet for å komme til Bildetema.

BbildetemaElever som er i ferd med å innlære seg et andrespråk mangler ofte ord på de begrepene de mestrer på sitt morsmål. Isfjellmetaforen til Cummins visualiserer at elevene i en slik språklæringssituasjon vil ha et felles fundament med begreper men ha ulike ord for disse begrene. Dagligspråket er det elevene lærer seg først, mens fagspråket tar noe lengre tid. For å utvikle et fagspråk på andrespråket kan det for en elev ta ca. 5-7 år. Overflatespråket gir elevene tilgang til samhandlingen, men mangel på å få tak i ord og begrepene i ordbanken under vannflaten gjør at de kan « falle igjennom» i det faglige og teoretiske undervisningen i klasserommet. Fagord og termer « de innfødte språkbrukerne» har i sin erfaringsverden, er ikke begreper andrespråksinnlæreren har i sin erfaringsverden. Det er derfor viktig at elevene får hjelp til å sette nye ord på begreper. Her er tospråklige lærere viktige ressurspersoner. Om vi ikke har tilgang på tospråklige lærere, er det likevel muligheter å arbeide med tospråklig ordinnlæring for elevene. Ved å bruke flerspråklige digitale læringsressurser som Lexin og Billedtema vil læreren fint uten tilgang til tospåklige lærere kunne fonne ord på eleven morsmål.

♦  For å fremme og støtte begrepsinnlæring og begrepsforståelse

♦  For å utvide ordforrådet hos flerspråklige elever som får særskilt  

     norskopplæring

 ♦  For å høre hvordan ord uttales på norsk og andre språk

 ♦  For å synliggjøre det språklige mangfoldet i klassen/barnegruppen

   Bildetema ill 


♦  
For å støtte arbeid med lekser


♦  For å fremme et godt samarbeid med foresatte

♦  For å støtte kommunikasjonen i hverdagssituasjoner

♦  For å støtte elever med behov for tilpasset opplæring

  image.png
  • Bildetema kan bli brukt når pedagogen tar som utgangspunkt induktiv eller deduktiv metode i undervisningen (les mer om det…)
  • Kan brukes for å lage et eget undervisningsmateriell og oppgaver til eleven: kort, plakat, utfyllingsoppgaver(eksempler….)
  • Systematisering av begreper, lage et tankekart(opplegg…)
  • Begrepsinnlæring: selektiv diskriminering, selektiv generalisering, selektiv assosiering, …
  • Elever som har visuell læringsstil kan ha stor nytte av å bruke denne ressursen.
  • I barnehagen og småskolen kan pedagogen ta i bruk ressursen i samtale med eleven/barn om forskjellige temaer (les mer….)
  • morsmål
  • Det kan brukes i innlæring av begreper på norsk og morsmål i ulike fag samfunnsfag, naturfag, norsk, RLE osv (eksempel….)
  • Ressursen for før- og etterarbeid i tematisert opplæring eller fag undervisningen (eksempel…)

 

 

 

♦  Presentere Bildetema til foreldre og ansatte i barnehage og skole.

♦  Bruke Bildetema i særskilt språkopplæring på skolene.

♦  Bruke Bildetema der man trenger hjelp i hverdagssituasjoner.

♦  Bruke Bildetema for å lage fagtekster.

♦  Lage memoryspill og ordkort.

♦  Elevene lager egen ordliste med illustrasjoner.

♦  Lage flerspråklige plakater i klassen.

♦  Synliggjøre temasidene på skolens læringsplattform.

♦  Lage flerspråklig temaordbok/plakat.

pdfRefleksjonsoppgave til bruk av Bildetema

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   - www.morsmal.no