nafo
Litauisk - Lietuvių
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

Lituanistinio ugdymo mokomosios priemonės „Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“ (3)

Laiskai is Lietuvos paveikslelis 2En spennende ny læringsressurs for pedagoger som jobber med litauiske elever i utlandet og for litauiske elever som bor i utlandet. Materialet er differensiert etter nivå: „Kelionė į Lietuvą“ er rettet mot elever i aldersgruppe fra 6 til 9 år og „Laiškai iš Lietuvos“ er for elever i alder fra 10 til 13 år. Læringsressurserne består av tekster om litauisk historie, geografi og andre temaer som styrker litauisk identitet. Læringsressurser består av lese, skrive og lytte oppgaver.

Lituanistinio ugdymo mokomosios priemonės „Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“ buvo pristatyti 2015 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje. Tai naujausi lituanistinio ugdymo mokomieji leidiniai, skirti užsienio lituanistinėse mokyklose bei lituanistinio švietimo srityje Lietuvoje dirbantiems pedagogams.

Mokomieji leidiniai yra skirti užsienio lituanistinių mokyklų mokiniams. Pirmą kartą parengtos skaitymo knygos pagal skirtingus kalbos mokėjimo lygius. „Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“, skirtos dirbti su dviejų skirtingų amžiaus grupių (6–9 ir 10–13 metų) vaikais.

Lituanistinio ugdymo mokomuosiuose leidiniuose integruotai pateikiamos lietuvišką tapatybę ugdančios ir puoselėjančios žinios apie Lietuvos istoriją, etninę kultūrą, lietuvišką gyvenimo būdą, valstybingumą, geografiją ir kt. Mokymo priemonėmis siekiama mokyti ne tik kalbėti, skaityti, rašyti, bet ir skatinti kūrybiškumą, padėti mokiniui išmokti kalbos – vieno svarbiausių tapatybės dėmenų; per kalbą pažinti tautos pasaulėvaizdį, tapti brandžia, sąmoninga, atvira ir savimi pasitikinčia asmenybe.

Ir „Kelionę į Lietuvą“, ir „Laiškus iš Lietuvos“ sudaro literatūrinių tekstų knyga su garso įrašais, kūrybinio rašymo knygelė, pratybų sąsiuvinis ir mokytojo knyga. Užduotys ir tekstai pateikiami taip, kad jais mokytojas galėtų naudotis klasėse, kuriose yra skirtingos kalbinės kompetencijos ir gebėjimų vaikų.

„Laiškai iš Lietuvos“ 

Šioje knygoje pasakojama apie du mokinių bendraamžius – Godą ir Joną Leandrą.Jie kilę iš tos pačios giminės, bet Goda gyvena Lietuvoje, o Jono Leandro šeima – Argentinoje.Laiškų tema – Lietuva. Goda ir Leandras stengiasi sužinoti apie tuos, kurie kūrė valstybę ar ją gynė, rašė ar platino knygas. Tai stiprios ir valingos asmenybės. Pralaimėjusios jos nepalūždavo, vėl kildavo į kovą ir nenuilsdamos dirbo visų bendram labui. Jų veiklos rezultatas – amžių bandymus išlaikiusi Lietuvos valstybė, ieškanti savo kelio moderniame pasaulyje. Laiškuose Lietuva matoma iš kelių perspektyvų, todėl tikimasi, kad mokiniai turės galimybę suprasti, kaip kiekvienas asmuo įvairiausiais saitais yra susijęs su dabarties ir tolimos praeities žmonėmis, o svarbiausia – apmąstyti savo patirtį ir santykį su Lietuva. Be laiškų, knygoje yra ir grožinės literatūros kūrinių ar jų ištraukų, dokumentų, straipsnių. Jie atskleis mokiniams idėjų raiškos įvairovę, skatins kritinį mąstymą, sukels pačių įvairiausių minčių. Svarbu, kad mokiniai dalintųsi jomis su savo klasės draugais ir mokytoju. Kalbėti apie tai, kas rūpi, išklausyti draugus, visiems kartu svarstyti problemas ar ginčytis – tikriausias kelias į tiesą.

Rengėjai tikisi, kad skaitomi ir klausomi tekstai ir pokalbiai padės mokiniui ne tik išmokti kalbos, bet ir leis pažinti draugus ir sustiprins saitus su Lietuva.

Knygoje liečiamos temos apie mūsų kilmę, apie vertybes, apie tai, kas yra valstybė, ką man reiškia būti piliečiu. Mokomųjų priemonių elektroniniai variantai pateikiami Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas:

"Laiškai iš Lietuvos“ literatūrinių tekstų knyga(mokomoji lituanistinio ugdymo priemonė skirta 10–13 metų mokiniams).

"Laiškai iš Lietuvos"_Pratybų sąsiuvinis.

„Kelionė į Lietuvą“

 Ši knyga yra apie vaiko susapnuotą kelionę į šalį, kuri vieniems atrodo didelė, kitiems – maža, treti ją vadina išdidžia, ketvirti žalia, penkti nuobodžia, šešti drąsia, septinti svetinga, aštunti lietinga... Šios šalies krantus skalauja Baltijos jūra, o žemę puošia didingi miškai. Joje gyvenantys žmonės kalba labai sena, nelengva, bet gražia, skambia lietuvių kalba. Atsivertę šią knygelę, gausime puikią progą pažinti lietuviš- kai kalbančių žmonių tėvynę – Lietuvą. Tereikia prisijungti prie Mergaitės ir ją pro debesis nešančio raitelio.

"Kelionė į Lietuvą" literatūrinių tekstų knyga(mokomoji lituanistinio ugdymo priemonė skirta 6–9 metų mokiniams).

Daugiau apie šias mokymo priemones galima rasti čia.

 

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   - www.morsmal.no