nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Felles kursdag for tospråklige lærere i Trondheim

Kurs Trondheim350 tospråklige lærere i Trondheim kommune var samlet til felles kursdag på Rådhuset i Trondheim fredag 2. desember.

Tema for kurset var særskilt språkopplæring med fokus på tospråklig fagopplæring og lese- og skriveopplæring på morsmålet. Både de tospråklige lærernes rolle i skolen, aktuelt lovverk, trekantsamarbeid og ulike nettressurser ble belyst i løpet av dagen, gjennom forelesninger, diskusjon og erfaringsutveksling. Saleh Mousavi fra NAFO var kursholder.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no