nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Hvilke fremmedspråk bør elevene lære på skolen?

beata og theresaFor ca. to uker siden var den polske statsministeren Beata Szydło på besøk i Storbritannia. Hun oppfordret da sin britiske kollega, Theresa May, om å innføre polske klasser i britiske skoler.

Å komme med en slik oppfordring var slett ikke hentet fra løse lufta. Det bor tross alt 831.000 polakker i Storbritannia. En innføring av polsk som fremmedspråk på

skolen kan være et skritt i retning av større interkulturell forståelse og samhold mellom den polske befolkningen og majoritetssamfunnet. Det kan samtidig bidra til en følelse av annerkjennelse blant polske elever.

Beata Szydłos oppfordring til britene satt i gang en debatt i Storbritannia som også vi i Norge trenger: Hvilke fremmedspråk bør elevene lære og videreutvikle på skolen, og hvorfor?  I likhet med Norge har Storbritannia tradisjonelt gitt elever på ungdomsskole og videregående skole tilbud om lære seg fremmedspråk som kan bidra til landets økonomi, slik som fransk, tysk og spansk.  De siste årene har også mandarin til en viss grad blitt innført på skolen, takket være Kinas økende innflytelse på den globale økonomien.

For elevene kan muligheten til å velge språk som gjenspeiler det språklige mangfoldet som allerede finnes i landet vårt også være sentralt. Mange elever med minoritetsbakgrunn i Storbritannia bekreftet nettopp disse perspektivene da avisen The Guardian stilte spørsmål om hvilke språk de opplever som mest nyttig for dem å lære.

En 19 år gammel gutt svarte følgende til avisen:

Jeg er fortsatt en typisk enspråklig brite... Men jeg håper å bli flytende i minst to eller tre språk når jeg blir eldre. Jeg er av pakistansk opprinnelse og har besøkt hjemlandet mitt mange ganger, men min far har aldri snakket urdu til meg, så jeg har aldri lært det språket. Siden alle fra den pakistanske siden av familien min kan engelsk, har verken jeg eller søsknene mine giddet å lære urdu. Da jeg var yngre, hadde jeg denne dumme, lille oppfatningen om at det ikke var noen vits å lære flere språk fordi "alle snakker engelsk". Nå føler jeg meg utenfor når jeg hører mine fettere, min far og mine onkler og tanter skravle i vei på mitt morsmål, og innser hvilken tosk jeg har vært. Hvis jeg kunne gå tilbake i tid og fortelle mitt yngre selv en ting, ville det være å legge litt innsats i å lære urdu.”

Les hele artikkelen i The Guardian her.

I Norge ble det fra 2007 – 2010 gjennomført et prosjekt kalt ”Morsmål som andrespråk” i Trondheim kommune, som et av tiltakene i Strategiplan Likeverdig opplæring i praksis 2007- 2010. Hensikten med prosjektet var å gi minoritetsspråklige elever muligheten til å videreutvikle sin flerspråklighet. Prosjektet ble vurdert som svært vellykket av forsker Kirsten Palm. Les sluttevaluering av prosjektet i Trondheim herTil tross for dette, har ikke idéen som lå til grunn for prosjektet blitt videreført. 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no