nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Idèhefte og film om flerspråklige fortellinger fra Johannes læringssenter

Idehefte Flerspraklige fortellinger Johannes LæringssenterHar dere lyst til å arbeide med flerspråklige fortellinger? På Johannes Læringssenter i Stavanger har veilederkorpset for barnehagene i kommunen sammen med basen for flerspråklige assistenter og fortelleren Marianne Stenerud laget en film og et hefte med tips og ideer til hvordan en kan arbeide med flerspråklige fortellinger.

De har gjennom dette arbeidet ønsket å synliggjøre ulike morsmål i barnehagen.

Ved å ta utgangspunkt i fortellinger fra ulike kulturer på ulike språk har de ønsket å gi alle barn både identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse. De erfarer at barnehagene blir flerspråklighet fellesskap til glede for hele barnegruppa.

Dette er et godt ekesmpel på hvordan barnehagen kan arbeide i tråd med den nye rammeplanen for

barnehagens innhold og oppgaver:

"Personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse."
(Kunnskapsdepartementet 2017)


Film Tips og ideerflerspraklgie fortellingerFilm:
Klikk på bildet for å komme til filmen fra Johannes læringssenter om å bruke flerspråklige fortellinger.

 

Idéhefte: Last ned idéheftet fra Johannes læringssenter med tips og ideer til å ta i bruk flerspråklige fortellinger her.

 

Flerspråklige fortellinger: Klikk på bildene under for å komme til Tema Morsmåls sider om flerspråklige fortellinger.​ Her finnes en rekke flerspråklige fortellinger, både som lydfiler og som bildebøker og filmer. Dere vil også finne tekster som sier noe om hvorfor og hvordan dere kan arbeide med flerspråklige fortellinger i barnehage og skole.    

     

flersp fortellinger 1

Lydfiler logo 

       
   

Bildebøker og filmer logo 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no