nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Utdanningstilbud for flyktninger

Kompletterende utdanningHøgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet utdanningstilbud for flyktninger med sykepleier- eller lærerutdanning fra hjemlandet. Dette utdanningstilbudet skal bidra til at flyktninger med utdanning fra land utenfor EU/EØS oppfyller norske krav til godkjenning av utdanningen. Målet er at flere skal få utøve sin profesjon i Norge. Dette tilbudet kalles Kompletterende utdanning, eller tilleggsutdanning.

Det har blitt laget en kort informasjonsvideo som du kan se ved å klikke på bidet.

Fra høsten av starter de første sykepleier- og lærerstudentene på kompletterende utdanning ved HiOA.

– Studiene er på ca. 60 studiepoeng, eller tilsvarende ett års fulltidsstudier, og har mye praksis. Etter at du har fullført studiet og fått autorisasjon fra Helsedirektoratet eller godkjenning fra Utdanningsdirektoratet, kan du praktisere som lærer eller sykepleier, forklarer prorektor for utdanning (HiOA), Nina Waaler. 

HiOA er også i ferd med å utvikle tilsvarende tilbud for personer med utdanning innenfor real- og teknologifag, i samarbeid med NTNU. 

Kandidatene må

  • ha oppholdstillatelse
  • ha en fullført utdanning fra hjemlandet
  • oppfylle krav til norsk og engelsk i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning, § 2-2. Søkere til kompletterende lærerutdanning som ikke oppfyller norskkravet kan likevel få anledning til å starte kompletterende lærerutdanning, se mer informasjon på studiets nettside.

Les mer om dette tilbudet i lenkene under:

Flere flyktninger bør få bruke utdanningen sin i Norge

For flyktninger og asylsøkere

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no