Tospråklige undervisningsopplegg - Hjertet og lungene

sirdis plauciaiÅrets femte tospråklig undervisningsopplegg har blitt utarbeidet av Tema Morsmåls somali-redaksjon. Det tar utgangspunkt i naturfag. Temaet for opplegget er "Hjertet og lungene".

Målet for læring er at eleven skal kunne vite hvordan hjertet fungere og hvordan blodet transporterer næring ut til kroppen. Elevene skal kunne vite hvordan lungene tar oksygenet opp i seg og sender det ut i blodet. Opplegget består av tekster, ordlister og lydfil og passer for elever i 4. trinn. Klikk på bildet for å se opplegget på ulike språk.