nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Bli med på Tema Morsmål-konferansen 26.-27.oktober '17

Tema Morsmål konferanse 2017 2NAFO og Bergen kommune har gleden av å invitere til Tema Morsmål-konferanse den 26. - 27. oktober 2017 på Clarion Hotel Bergen Airport.

Hovedmålgruppen for konferansen er tospråklige lærere, morsmålslærere, tospråklige barnehagelærere og assistenter. Andre som er involvert i særskilt språkopplæring i skolen og flerspråklig arbeid i barnehagen er også velkommen til å delta på konferansen.

Det vil bli en konferanseavgift på kr. 1000,- for de ønsker overnatting og middag og kr. 600,- for de som ikke overnatter.

Årets konferanse vil bl.a. fokusere på matematikk, naturfag i skolen og flerspråklighet og mangfold i den nye rammeplanen for barnehagen. Det blir både plenumsforedrag, parallelle sesjoner og språkvise samlinger.

De språkvise samlingene vil bli på følgende språk: Arabisk, dari/persisk, pashto, kurdisk sorani, litauisk, polsk, russisk, somali, tamil, thai, tigrinja og norsk.

Meld dere på i god tid. Av erfaring vet vi at det kan bli mange som ønsker å være med på dette! Les mer om programmet for konferansen og meld deg på ved å klikke på bilde ovenfor eller her.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no