nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Flere flerspråklige læringsressurser

redaksjonsarbeidRedaktørene på Tema Morsmål er samlet til en todagers workshop for å arbeide med flerspråklige ressurser for både barnehager og skoler. Stor arbeidsinnsats og stort engasjement fra de dyktige redaktørene innebærer at flere flerspråklige ressurser snart kan legges ut.

Samarbeid med kommuner

NAFO og Tema Morsmål setter stor pris på samarbeidet vi har med Asker, Bergen, Larvik, Porsgrunn, Sandnes og Trondheim. Kommunene legger til rette for at vi kan ha redaktører i elleve språk. Redaktørene utarbeider

læringsressurser som publiseres på Tema Morsmål. Økende besøk på de forskjellige flerspråklige læringsressursene, slik som matematikkbegreper, flerspråklige verb og  flerspråklige fortellinger tyder på et stort behov. Redaktørene som ellers arbeider i barnehage og skole, gjør en flott innsats.

Barnehageredaksjon

Pedagogiske opplegg til flerspråklige fortellinger

Redaktørene på barnehagefeltet utarbeider læringsressurser i tilknytning til de flerspråklige fortellingene. Gjennom oppleggene som utvikles, skal barna gis mulighet til å reflektere over både det implistte og det eksplisitte i fortellingene. De pedagogiske oppleggene knyttes opp mot fagområdene i rammeplanen for barnehagene og legger vekt på både både barnets språklige, kognitive og sosiale utvikling.
Pashto

Flerspråklige naturfagsressurser

I samarbeid med Naturfagsenteret utvikler NAFO og Tema Morsmål en ny ressurs i naturfag. Redaktørene sørger for at ressursen blir tilgjengelig på tolv språk. Den flerspråklige naturfagsressursen vil innebære både ordforklaring, lydfil og illustrasjon til sentrale ord og begreper elever møter i naturfagsundervisningen. Denne ressursen vil være til hjelp for alle elever, spesielt for nyankomne. Den flerspråklige naturfagsressursen vil være klar i første del av 2018.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no