nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Trygt og godt skolemiljø - Informasjon på mange språk

MobbingAlle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Fra 1. august er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljøet der det kommer klart fram hvilket ansvar skolen har. Utdanningsdirektoratet har laget et skriv til elever og foreldre om hvilke rettigheter de har, og hva man kan gjøre hvis en elev blir mobbet, plaget eller ikke har det bra. Skrivet er oversatt til flere språk og ligger på Udir.no. 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no