nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Veiledning til læreplan i morsmål

veiledning lreplan morsml

Utdanningsdirektoratet har laget en veiledning til læreplanen i morsmål, der det gis konkrete råd og eksempler på hvordan læreren kan arbeide med faget. Akram Ghalemstani er morsmålslærer i farsi i Trondheim kommune. En dag i uka kommer elever med farsi som morsmål til undervisning etter skoletid på Ila skole. Elevene tilhører 1. til 4. trinn og er på ulikt nivå når det gjelder å kunne lese og skrive på morsmålet.

For å se hvordan Akram Ghalemstani benytter seg av veiledningen for å finne idéer til undervisningen, klikk på bildet ovenfor eller her. Da kommer du på nettsiden Skole i praksis hvor du både kan lese om filmen og laste den ned ved å klikke på bildet av filmen.

 
Ved å klikke på lenkene nedenfor kan du lese mer om:

  1. Læreplan i morsmål for språklige minoriteter
  2. Veiledning til læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Eventyrarbeid på tyrkisk

bukkene bruse tegning 2Artikkelen nedenfor er skrevet av Sabriye Kalayci som er tospråklig assistent i barnehager i Skien kommune. Hun har tidligere deltatt på KOMPASS på Høgskolen i Telemark. Målet med KOMPASS-studiet er at deltakerne skal øke sin bevissthet rundt egne ressurser og betydningsfulle rolle i barnehagen. På denne måten blir de sentrale i utviklingen av egen barnehage, og bidrar til et bedre tilbud for barn og foreldre. 

Les mer

Veiledning til læreplan i morsmål

veiledning lreplan morsmlUtdanningsdirektoratet har laget en veiledning til læreplanen i morsmål, der det gis konkrete råd og eksempler på hvordan læreren kan arbeide med faget. Akram Ghalemstani er morsmålslærer i farsi i Trondheim kommune. En dag i uka kommer elever med farsi som morsmål til undervisning etter skoletid på Ila skole.

Les mer

Oversikt - Eksamen i fremmedspråk som privatist

udirLæreplan for fremmedspråk ble endret 1. januar 2012. Endringen gjelder eksamensordning  for   privatister. 


Hva betyr endringen for deg som planlegger å ta eksamen i finsk, fransk, italiensk, japansk, lulesamisk, nordsamisk, russisk, spansk, sørsamisk, tysk eller tegnspråk?

  • Det er ingen endringer i eksamensordning for disse språkene

Hva betyr endringen for deg som planlegger å ta eksamen i albansk, arabisk, bosnisk, dari, koreansk, kurdisk (sorani), mandarin (kinesisk), persisk, polsk, somali, tamil, tyrkisk, urdu eller vietnamesisk?

  • Fra og med våren 2012 vil det for privatister være krav om både skriftlig og muntlig eksamen. Eksamen vil tilbys både vår og høst. For elever som følger undervisning i disse fagene vil vanlig trekkordning gjelde.

  • Det vil ikke være mulig å kombinere muntlig eksamen med skriftlig eksamen tatt høsten 2011 eller tidligere.

Les mer

Brukerundersøkelse av LEXIN

lexin-header-ny

Det norske LEXIN-prosjektet består av en rekke ordbøker på nett og på papir. Målet med LEXIN er å gi minoritetsspråklige barn og voksne på alle språknivåer et verktøy for å lære norsk. Utdanningsdirektoratet har nå gjennomført en brukerundersøkelse av LEXIN, hvor lærere, skoleledere og andre har vært med. Undersøklesen viser at LEXIN i stor grad brukes i forbindelse med lekser, men at det er en rekke utviklingsområder.

Les mer på Utdanningsdirektoratets sider

Les rapporten om brukerundersøkelsen her

Eventyrarbeid på tyrkisk

bukkene bruse dramaArtikkelen nedenfor er skrevet av Sabriye Kalayci. Hun er tospråklig assistent i barnehage og har deltatt på KOMPASS på Høgskolen i Telemark 2011-12. KOMPASS-studiet som Sabriye Kalayci har deltatt på har vært rettet mot tospråklige assistenter i barnehagen. Målet med studiet er at deltakerne skal øke sin bevissthet rundt egne ressurser og betydningsfulle rolle i barnehagen. På denne måten blir de sentrale i utviklingen av egen barnehage, og bidrar til et bedre tilbud for barn og foreldre. Klikk her for å lese mer om KOMPASS i Telemark. Klikk på continue reading for å lese artikkelen.

Les mer

Eventyret om den kloke kråka

krkeVi har fått eventyret om den kloke kråka fra Amina Al-Ali som jobber på Stigeråsen SFO i Skien kommune. Hun lærte eventyret som barn i Irak og synes det er fint å fortelle det videre til barn i Norge, både på arabisk og norsk. Hun har jobbet med eventyret i barnehage og på SFO.

Nedenfor står eventyret først på arabisk, så på norsk. Klikk på continue reading.

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no