nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

Ny undersøkelse bekrefter at tospråklighet forsinker debutalder for demens

hjernen-demens2Det har lenge vært kjent gjennom forskning at det å drive med mentalt stimulerende aktiviteter, både i arbeid og i fritiden, forsinker debutalder for aldersdemens. Men så i 2004 og 2006 fikk vi oppsiktsvekkende resultater fra forskning foretatt i Toronto i Canada som viste at også livslang tospråklighet forsinker debutalder for aldersdemens.Demens er en samlebetegnelse for en svekkelse i ens mentale evner. Den opptrer hyppig i høy alder og er alvorlig nok til å forstyrre dagliglivet.

 

Personer med demens kan ha problemer med både kort- og langtidshukommelsen. De kan ha vansker med å tilegne seg ny kunnskap, huske avtaler, huske ord for kjente objekter, huske navn til bekjente, holde styr på tingene sine, betale regninger, planlegge og forberede måltider osv.

I 2004 fant psykolog Ellen Bialystock  og hennes kolleger at normalt aldrende tospråklige hadde bedre kognitiv fungering enn normalt aldrende enspråklige. I 2006 presenterte hun og kollegene resultater fra en undersøkelse foretatt på 184 pasienter som hadde fått diagnose demens, hvorav 51 % var tospråklige. De fant at i gjennomsnitt viste mennesker som var tospråklige Alzheimers symptomer 4.1 år senere enn de som bare snakket et språk, noe som tilsvarte en 47 % reduksjon i forekomsten av demens i gruppen.

Det var imidlertid vanskelig å generalisere om tospråklighets virkning på kognitiv fungering ut fra denne undersøkelsen. De alle fleste tospråklige i Bialystocks undersøkelse var immigranter med ulik etniske og kulturelle bakgrunn. De aller fleste enspråklige var derimot født i Canada og var etnisk homogene – et vanskelig generaliseringsgrunnlag.

Nå har en ny undersøkelse forsøkt å unngå de kompliserende effekter migrasjon kan ha på tospråklighet ved å studere fenomenet i et stabilt språksamfunn i Hyderabad i India. I denne regionen snakkes Telugu og Dakkhini. Hindi og engelsk er også ofte brukt i formelle sammenhenger, blant annet i skolen. De fleste mennesker som vokser opp i regionen er tospråklige og møter regelmessig minst tre språk.

Den indiske undersøkelsen, som ble ledet av nevrologen Suvarna Alladi ved Nizam's Institute of Medical Sciences i Hyderabad, er hittil den største undersøkelsen på språktilegnelse og demens. Resultater fra undersøkelsen ble publisert i tidskriftet NEUROLOGY i 2013. Forskerne undersøkte 648 personer som hadde blitt diagnostisert med demens. De hadde en gjennomsnittsalder på 66 år. Av disse hadde 240 Alzheimers sykdom, 189 vaskulær demens  og 116 frontotemporal demens. (Les mer om disse ulike former for demens i tekstboksen under.)

 

 

Hva er aldersdemens?
Det finnes ulike former for aldersdemens. Felles for alle former for demens er at de forårsakes av skade på hjerneceller. Hjernen har mange forskjellige regioner, hver av dem er ansvarlig for ulike funksjoner, for eksempel hukommelse, dømmekraft og bevegelse. Når hjerneceller i en bestemt region skades, kan ikke regionen utføre sine funksjoner som normalt. Når hjernecellene ikke kan kommunisere normalt, kan tenkning, atferd og følelser bli berørt. Mange former for demens er progressive, noe som betyr at symptomene begynner langsomt og at de gradvis bli verre.


Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom er den mest vanlige type demens og utgjør 60 til 80 prosent av alle tilfeller av demens. Sykdommen kjennetegnes av en langsom svikt i hukommelse, men også av språkforstyrrelse, vansker med å utføre praktiske oppgaver og atferdsendringer. Alzheimers sykdom forårsakes av høye nivåer av en protein, beta-amyloid, som avleires i og utenfor hjerneceller. Dette fører til at også omliggende hjerneceller skades. Denne avleiringen gjør det vanskelig for hjernecellene å holde seg friske og å kunne kommunisere med hverandre.

Hjernedelen som kalles hippocampus er sentrum for læring og hukommelse i hjernen, og hjernecellene i denne regionen er ofte de første til å bli skadet. Det er derfor hukommelsestap ofte er en av de tidligste symptomene på Alzheimers.

Vaskulær demens
Vaskulær demens er den andre mest vanlige demens type og står for ca. 15 prosent av tilfellene av demens. Den forårsakes av åreforkalkning og blodpropper som blokkerer eller reduserer blodstrømmen til hjernen. Noe som fører til at hjerneceller blir fratatt livsviktig oksygen og næringsstoffer. Symptomene kan variere, avhengig av alvorligheten av skaden og av hvilken del av hjernen som blir påvirket.

Frontotemporal demens
Frontotemporal demens er en demenstype som skyldes ødeleggelse av områder i hjernens frontallapp. Endring av atferd og eller personlighet er et hovedsymptom ved denne formen for demens.


 Av de 648 personene som var blitt diagnostisert med demens var 391 tospråklige. Debutalderen for første symptomene på demens ble sammenlignet mellom de enspråklige og de tospråklige gruppene. Påvirkningen av antall språk som ble snakket, utdanning, yrke og andre potensielt samspillsvariabler ble undersøkt. Alladi og hennes kolleger fant følgende:


•    Pasientene som var tospråklige utviklet demens 4,5 år senere enn de som var enspråklige.

•    Pasienter som snakket to eller flere språk opplevde et senere utbrudd av så vel Alzheimers sykdom, vaskulær demens og frontotemporal demens enn enspråklige.

•    Det var ingen ekstra fordel å snakke mer enn to språk.

•    Også de tospråklige som var analfabeter utviklet demens senere enn sammenlignbare enspråklige, noe som tydet på at utdanning ikke er en tilstrekkelig forklaring på forskjeller mellom enspråklige og tospråklige.

hjernen demensI sin konklusjon antydet Alladi og hennes kolleger at veksling mellom ulike språk, lyder, ord, begreper, grammatiske strukturer og sosiale normer utgjør en form for naturlig hjernetrim, som sannsynlig er mer effektiv enn ulike former for hjernetreningsprogram.

En av medforfatterne av undersøkelsen, Thomas Bak, fra Edinburgh universitetets senter for filosofi, psykologi og språkvitenskap, sa følgende i et intervju til BBC: "Disse funnene tyder på at tospråklighet kan ha en sterkere innflytelse på demens enn noen tilgjengelige medikamenter.

flerspraklighet demens1Tema Morsmål har tidligere referert til forskning som viser at ved rask tilegnelse av andrespråk vokser hjernen og at særlig hjernedelen hippocampus spiller en avgjørende rolle i å forbinde begrepenes mening med bestemte lyder. Det kan godt hende at en aktiv bruk av flere språk i dagliglivet fremmer en strukturell plastisitet i hjernens språkområder. En plastisk hippocampus, som er sentrum for læring og hukommelse i hjernen, kan være årsaken til en  forsinket debutalder for Alzheimers sykdom.


"Nå er min nesten-enspråklig hjerne misunnelig", blogget Barbara Kings etter å ha lest om fordelene ved flerspråklighet.

Les mer:
Worried about dementia? Learn a second language.
New Study shows brain benefits of bilingualism
Speaking a second language may delay dementia

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no