nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

Eventyrarbeid på tyrkisk

bukkene bruse tegning 2Artikkelen nedenfor er skrevet av Sabriye Kalayci som er tospråklig assistent i barnehager i Skien kommune. Hun har tidligere deltatt på KOMPASS på Høgskolen i Telemark. Målet med KOMPASS-studiet er at deltakerne skal øke sin bevissthet rundt egne ressurser og betydningsfulle rolle i barnehagen. På denne måten blir de sentrale i utviklingen av egen barnehage, og bidrar til et bedre tilbud for barn og foreldre. 

 

Eventyrarbeid på tyrkisk

I barnehagen hvor jeg jobber har vi valgt å jobbe med eventyret om De tre Bukkene Bruse. Det er et godt kjent folkeeventyr. Det er kort, har flere gjentakelser og en klar handling som det er lett å huske. Eventyret er dermed lett å gjenfortelle for barn, og lett å dramatisere med geitestemmer, trollbuldring, trampelyder, trippende fingre og stangebevegelser. Vi ønsker at barna skal få bli kjent med eventyret på både tyrkisk og norsk. Jeg som er tospråklig assistent har derfor jobbet med eventyret på tyrkisk.

Vi har syv barn med tyrkisk som morsmål i barnehagen. Jeg har faste eventyrstunder sammen med dem. Jeg har fortalt eventyret om De tre Bukkene Bruse på ulike måter, med bok, med figurer i et eventyrlandskap og ved at barna selv dramatiserer eventyret. Etter hvert som barna har blitt kjent med eventyret, spør de meg: «Skal vi leke De tre Bukkene Bruse?»

Jeg ser at barna synes det er morsomt å ha eventyrstund, de liker å leke eventyret. De har blitt gode fortellere og flinke til å lytte til hverandre. Eventyret har inspirert rolleleken deres. De velger hvem som skal være trollet og hvem som skal være geitebukkene. Så bytter de på hvem som er de ulike rollene.

bukkene bruse tegningPå side 29 i Rammeplanen for barnehager står det blant annet dette om språk: «Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser.»

I Temaheftet om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen står det på side 43 om hvordan leken beriker barnas språk og at det er mange språklige gevinster i rolleleken: «I rolleleken gjelder spesielle språkkoder eller lekesignaler. Når barna snakker om rollen og handlingen i leken – hvem der «er», og hva de skal gjøre – bruker de den vanlige dialekten sin og fortidsformen på verb, gjerne samme med ordet liksom. Når de snakker i rollen, endrer de stemmen og bruker en annen språkform enn den de bruker til daglig. Det er en viktig del av barns språkkompetanse å kunne oppfatte og bruke disse lekesignalene.»

bukkene bruse uteJeg ser at barna har det gøy og at de lærer mye når de leker. Vi har lekt eventyret på forskjellige steder, både ute og inne. Når de dramatiserer tør de å snakke og de kommer med flere ord og mange setninger. Vi begynte med korte setninger og så introduserte jeg flere ord etter hvert. Jeg ser at de lærer fort. De diskuterer seg imellom og med meg om hva ulike ord betyr. Slik får vi spennende samtaler om eventyret på tyrkisk. Etter at vi har hatt tyrkiske eventyrstunder, har barna begynt å snakke mer sammen på tyrkisk ellers også. Barna virker stolte over begge sine språk, både tyrkisk og norsk.

Vi har også valgt ut noen fokusord fra eventyret som vi har skrevet med store bokstaver, slik at barna skal begynne å bli kjent med bokstaver og lyder. Barna har tegnet fra eventyret og jeg ser at de kjenner eventyret.

Jeg har også laminert eventyret, med tekst og bilder, slik at foreldrene kan få med seg eventyret hjem og lese for barna sine. Vi i barnehagen ønsker å veilede og støtte foreldrene til å bruke morsmålet sitt sammen med barna sine. Jeg vil gjerne anbefale at foreldrene blir gode lesere for barna sine!

Jeg vil fortsette med eventyrstunder på tyrkisk i barnehagen. Vårt neste eventyr blir Pannekaka!

Her er teksten til De tre Bukkene Bruse, på tyrkisk og norsk:

De tre Bukkene Bruse - Tyrkisk og norsk

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no