nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

Bruk av iPad for å dokumentere flerspråklige barns språkutvikling på morsmål og norsk

Stvler i vannHøsten 2010 startet Tospråklig avdeling i Porsgrunn kommune arbeidet med å lage et opplegg for å dokumentere flerspråklige barns språkutvikling, både på morsmål og norsk. Kommunen har i flere år jobbet systematisk med å utvikle barnehagenes og skolenes arbeid med språk, lesing og IKT. De har utviklet egne planer for dette arbeidet, nemlig Lesetrappa og IKT trappa.

I barnehagene er de opptatt av at barna skal få gode muligheter til å utvide sitt ordforråd og sin begrepsforståelse, og at dette skal foregå i gode og naturlige sammenhenger. Lesetrappa og IKT trappa er sammen med Rammeplan for barnehager utgangspunktet for arbeidet.


De tospråklige assistentene leder arbeidet

Det startet som et prosjekt med fotoapparat og PC for tre tospråklige assistenter, og er nå implementert i barnehagenes og de tospråklige assistentenes planer. Fotoapparat og PC er byttet ut med iPad. De tospråklige assistentene leder arbeidet i samabeid med det øvrige personalet i barnehagene. 

 

Barnas egne bilder blir utgangspunkt for samtaler

Barna tar selvbilder av ting de er opptatt av. Det kan bli mange spennende motiver som fanges og knipses, og bildene blir utgangspunkt for interessante samtaler. Etter at bildene er tatt, velger hvert barn ut fem bilder som brukes videre i arbeidet med å lage en bok på iPaden. Barnet forteller om hva det ser på bildet og hvorfor de valgte nettopp dette bildet. Det tas opp lyd fra samtalene som legges på hvert bilde.

 

Barnas ordforråd på både morsmål og norsk øker

De tospråklige assistentene oppdaget at denne måten å jobbe på bidro til en enorm utvikling av barnas ordforråd på både morsmålet og på norsk, i tillegg til at det dokumenterte barnas språkutvikling. Den største overraskelsen var hvordan fokuset på barnas bilder utvidet innholdet samtalene. Det førte til at de snakket med barna om temaer de ellers ikke ville fanget opp at barna var interessert i.

 

Systematisk arbeid gir resultater

De tospråklige assistentene har jobbet med å skrive logg og lage ordbøker med utgangspunkt i samtalene med barna. Gjennom dette systematiske arbeidet har de sett hvordan barnas ordforråd og begrepsforståelse utvides. De flerspråklige barna etablerer en språkforståelse som gir dem et fundament både på morsmål og norsk, som beriker barnehagehverdagen og som gjør skolestarten lettere.

Bl blgeSamarbeid med foreldre

De tospråklige assistentene jobber aktivt sammen med det øvrige personalet i barnehagene og er i jevnlig dialog med de flerspråklige barnas foreldre. Samtalene med foreldrene skjer på deres felles morsmål. I dialogen med foreldrene er de opptatt av å støtte og inspirere foreldrene til å snakke morsmål med sine barn. De ser at foreldrene har en helt sentral rolle når det gjelder barnas muligheter for å utvikle sitt morsmål. Barnehagene har gode erfaringer med at barn som aktivt utvikler sitt morsmål både hjemme og i barnehagen, lettere lærer seg det norske språket.

 

Viktig med digital kompetanse hos personalet

For å lykkes i dette arbeidet har de i Porsgrunn kommune erfart betydningen av god planlegging og oppfølging i bruk av digitale verktøy for de tospråklige assistentene. De siste tre årene har skolens høstferie blitt benyttet til slik opplæring.

Opplegget med å lage digitale bøker sammen med barna gjennomføres to ganger i året, gjennom hele barnehagetiden til barna. For å kunne se et eksempel på en slik bok, klikk her. Det kreves iPad eller Mac for å åpne boken. For mer informasjon om dette arbeidet, ta kontakt medDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., leder for Tospråklig avdeling.

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no