nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

Ressursknapp TU

De tospråklige undervisningsoppleggene består av pedagogisk materiell som er utarbeidet på norsk og utvalgte språk. Oppleggene inneholder lesetekster, elevoppgaver og annet støttemateriell (filmer, lydfiler, ordlister og internettlenker). 

Undervisningsoppleggene er ressurser som lærere fritt kan laste ned og benytte i den tospråklig fagopplæringen.

Tospraklig fagopplæringHovedmålet for tospråklig fagopplæring er at minoritetsspråklige elever skal tilegne seg begreper, kunnskaper og ferdigheter i de ulike fagene gjennom det språket de behersker best, og at denne læringsprosessen skal forsterkes gjennom elevenes andre språk.

De tospråklige undervisningsoppleggene gir muligheter for
• å tilrettelegge fagopplæringen for den enkelte elev
• å ta i bruk elevenes helhetlige språkkompetanse
• å integrere den tospråklige fagopplæringen i samlet klasse
• elever med ulike morsmål kan arbeide med det samme innholdet i fagene

 

Tospraklig fagopplæring2Undervisningsopplegg som er på morsmål egner seg kanskje best til bruk i opplæringen av nyankomne elever som har svært begrensede norskkunnskaper. Når dette er tilfellet må nødvendigvis fagkunnskapen hovedsakelig formidles på elevens morsmål, enten individuelt eller i egne språkgrupper.

De tospråklige undervisningsoppleggene kan tas i bruk når eleven har nådd målene i læreplanen for grunnleggende norsk, på nivå 1. Det vil si når eleven har tilegnet seg en daglig norsk, og kan delta i enkle samtaler, spørre hva ting heter og hva ord betyr.

Enkelte språkforskere hevder at minoritetsspråklige elever bør ha kjennskap til minst 2000-3000 høyfrekvente allmennord i andrespråket, før de kan dra nytte av fagopplæring på språket. (Laufer 1989, Nation 1990).

Tospråklig fagopplæring organiseres ulikt 

Den kan gis
• i skoletida i gruppe
• i skoletida på tvers av trinn
• I skoletida individuelt
• etter skoletid i gruppe

Trekantsamarbeid

Uansett hvordan tospråklig fagopplæringen organiseres, forutsettes et reelt samarbeid mellom tospråklig lærer, lærer i grunnleggende norsk og faglærer. Skoler som har etablert et slikt trekantssamarbeid vil lettere kunne ta de tospråklige undervisningsoppleggene i bruk i sin opplæring. Når lærerne har tid til å planlegge og tilpasse undervisningen til elevenes språklige og faglige bakgrunn og behov, vil det være lettere å ta i bruk de tospråklige undervisningsoppleggene.

Klikk her for å se en film om trekantssamarbeid på NAFOs hjemmesider.

Klikk her for å lese en evaluering av trekantssamarbeid foretatt av Høgskolen i Østfold.

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no