nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

eleverElever som går på et studieforberedende utdanningsprogram, må velge et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget fremmedspråk. Læreplanen i fremmedspråk gjelder for alle fremmedspråk bortsett fra engelsk, svensk og dansk. De fleste videregående skoler gir opplæring i noen få fremmedspråk, f eks fransk, spansk og tysk.

Mulig å ta eksamen i morsmål som privatist

Dersom en elev ønsker å gå opp til eksamen i sitt morsmål i stedet for et av de språkene skolen gir undervisning i, kan eleven søke fritak for fremmedspråk og melde seg opp som privatist i morsmålet.

Det mulig å gå opp til eksamen i en rekke språk. På Utdanningsdirektoratets oversikt over eksamensdatoer finner du hvilke språk det gjelder.

Det er regler for hvor mange timer en elev må ha for å få vitnemål fra den videregående skolen. Det kan oppstå problemer dersom en elev som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen, ønsker å gå opp til eksamen i sitt morsmål. I slike tilfeller er det viktig at saken diskuteres med skolen før eleven eventuelt søker fritak.

Fremmedspråksplanen har to nivåer

Fellesfaget fremmedspråk har to nivåer, nivå I og nivå II. Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II. Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket. De som går opp som privatister i et språk de ikke har hatt opplæring i i grunnskolen, kan velge om de vil gå opp til eksamen på nivå I eller II.

Fremmedspråk som programfag

Fremmedspråk kan også tas som programfag på nivå I, II eller III. Fremmedspråk nivå I har samme kompetansemål som fellesfaget Fremmedspråk nivå I. Fremmedspråk nivå II bygger på Fremmedspråk nivå I og har samme kompetansemål som fellesfaget Fremmedspråk nivå II. Fremmedspråk nivå III bygger på Fremmedspråk nivå II i videregående opplæring.

Fremmedspråk nivå II og Fremmedspråk nivå III programfag kan bygge både på fellesfag og på programfag.

Du kan lese om valg av morsmål som fremmedspråk her.

 

Både skriftlig og muntlig eksamen

Privatister som skal opp til eksamen i fremmedspråk må både opp til en sentralt gitt skriftlig eksamen og en lokalt gitt muntlig eksamen. Utdanningsdirektoratet har foreslått at eksamen for fremmedspråk på nivå I i videregående opplæring skal endres fra en fem timers skriftlig eksamen pluss en muntlig eksamen til en kombinert skriftlig-muntlig eksamen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om privatistordningen samt læreplanene i fremmedspråk finner du her

Har du spørsmål om morsmål som fremmedspråk, kan du også ta kontakt med Fremmedspråksenteret på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no