nafo
Tamil - தமிழ்
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

Bildetema என்றால் என்ன?

Bildetema என்பது ஒரு படங்களைக் கொண்ட அகராதி‚ அதில் சொற்களாலும் ஒலிகளாலும் நோர்வேயிய மொழியிலும் மற்றும் பல மொழிகளிலும் விளக்கமாக உள்ளது. இந்த Bildetema பல மொழிகளைப் பேசும் சிறுவர்களினதும் பாடசாலை மாணவர்களினதும் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டது. Bildetema பல பிரதானபகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றுள்‚ சில உதாரணமாக உடை‚ இயற்கை புவியின் மேற்பரப்புத்தோற்றம்‚ விளையாட்டு‚ பாலூட்டிகளும் பூச்சிகளும் போன்றவையாகும். ஒவ்வொரு பிரதான பகுதியும் மேலும் பல சிறுபகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. கீழ் உள்ள மொழிப் பட்டியலில்‚ உமக்குத் தேவையான மொழியைத் தெரிவு செய்து சுட்டியை அழுத்துவதன் மூலம் தேவையான மொழியில் Bildetema வைப் பெறலாம்.

நீங்கள் Bildetema முகப்புப்பகுதிக்குள் வந்த பின் தேவையான பிரதானபகுதியைச் சுட்டவும். பின் சிறுபகுதியைச் சுட்டவும். அதன் பின் படங்களைச் சுட்டுவதன் மூலம் படங்களின் பெயர்களையும்‚ அவற்றை நோர்வேயியமொழியிலும் தமிழ் மொழியிலும் எப்படிக் கூறுவது என்று கேட்டுக் கூறிப்பழகலாம். திரும்ப Bildetema பக்கத்திற்கு வருவதற்கு வலப்பக்கத்தில் உள்ள வீட்டுப் படத்தை சுட்டவும். நீங்கள் இடது பக்கத்தில் உள்ள மடிப்புகளை சுட்டுவதன் மூலம் வேறு மொழிகளையும் தெரிவு செய்யலாம்.


Bildetema பாவிப்பதன் நோக்கம்


• சொற்களைக்கற்கவும் அவற்றை விளங்கிக் கொள்ளவும் உதவியாக இருப்பதற்கு.

• உதவிப் பாட வகுப்புக்களைப் பெறும்‚ பலமொழி பேசும் மாணவர்களின் சொல்வளத்தை அதிகரிப்பதற்கும்
• சொற்களை எப்படி நோர்வேயியமொழியிலும் தமிழ் மொழியிலும் எப்படி உச்சரிப்பது என்று கேட்பதற்கும்.
• வகுப்பறையில் அல்லது மாணவர் குழுக்களிடையே பல மொழியின் வளத்தை ஊக்கப்படுத்தவும்.
• வீட்டுப்பாடங்களை செய்வதற்கு உதவுவதற்கும்
• பெற்றேருடைய சேர்ந்து தொழிற்படும் தன்மையைக்; கூட்டுவதற்கும்
• அன்றாட/நாளாந்த வாழ்க்கைத் தொடர்புகளுக்கு உதவி செய்வதற்கும்
• விசேட உதவி தேவைப்படும் மாணவர்களின் தரத்திற்கு ஏற்ப உதவி செய்வதற்கும்

Hva er Bildetema?

bildteman 1Bildetema er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner og lyd på norsk og ulike morsmål. Bildeordboken inneholder ca. 1800 ord, fordelt på 31 temasider med til sammen 128 undertemaer.Ressursen kan brukes i barnehagen og grunnskolen for å stimulere språkutvikling, utvide ordforrådet og å lære begreper på morsmål og norsk. Bildetema er et støttemateriell for førskolelærere, lærere, barn og foreldre og andre som arbeider med flerspråklige barn og unger. Ressursen er et audio-visuelt læremiddel for å fremme begrepsforståelse og språkutvikling og kan brukes for å øve på uttaletrening og visualisering av ord

- Bilder og illustrasjoner brukes som ikonisk representasjons metode (les mer om det…)

- Ressursen er egnet til undervisning i særskilt norsk eller tilpasset undervisning for flerspråklige elever.

- Foresatte kan bruke ressursen når de hjelper sine barn med lekser eller støtte samtalen med barnet.

- Det kan bli brukt som ressurs både for selvstendig arbeid eller lærerstyrt aktivitet.

- Skulle fremme tilpasset opplæring for flerspråklige elever.

 

 Trykk på bildet for å komme til Bildetema

Hvorfor bruke Bildetema?

BbildetemaElever som er i ferd med å innlære seg et andrespråk mangler ofte ord på de begrepene de mestrer på sitt morsmål. Isfjellmetaforen til Cummins visualiserer at elevene i en slik språklæringssituasjon vil ha et felles fundament med begreper men ha ulike ord for disse begrene. Dagligspråket er det elevene lærer seg først, mens fagspråket tar noe lengre tid. For å utvikle et fagspråk på andrespråket kan det for en elev ta ca. 5-7 år. Overflatespråket gir elevene tilgang til samhandlingen, men mangel på å få tak i ord og begrepene i ordbanken under vannflaten gjør at de kan « falle igjennom» i det faglige og teoretiske undervisningen i klasserommet. Fagord og termer « de innfødte språkbrukerne» har i sin erfaringsverden, er ikke begreper andrespråksinnlæreren har i sin erfaringsverden. Det er derfor viktig at elevene får hjelp til å sette nye ord på begreper. Her er tospråklige lærere viktige ressurspersoner. Om vi ikke har tilgang på tospråklige lærere, er det likevel muligheter å arbeide med tospråklig ordinnlæring for elevene. Ved å bruke flerspråklige digitale læringsressurser som Lexin og Billedtema vil læreren fint uten tilgang til tospåklige lærere kunne fonne ord på eleven morsmål.

Hvordan bruke Bildetema?

  • Bildetema kan bli brukt når pedagogen tar som utgangspunkt induktiv eller deduktiv metode i undervisningen (les mer om det…)
  • Kan brukes for å lage et eget undervisningsmateriell og oppgaver til eleven: kort, plakat, utfyllingsoppgaver(eksempler….)
  • Systematisering av begreper, lage et tankekart(opplegg…)
  • Begrepsinnlæring: selektiv diskriminering, selektiv generalisering, selektiv assosiering, …
  • Elever som har visuell læringsstil kan ha stor nytte av å bruke denne ressursen.
  • I barnehagen og småskolen kan pedagogen ta i bruk ressursen i samtale med eleven/barn om forskjellige temaer (les mer….)
  • morsmål
  • Det kan brukes i innlæring av begreper på norsk og morsmål i ulike fag samfunnsfag, naturfag, norsk, RLE osv (eksempel….)
  • Ressursen for før- og etterarbeid i tematisert opplæring eller fag undervisningen (eksempel…)

 

 

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.   - www.morsmal.no