nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Her har vi laget et opplegg i samfunnsfag som er tilpasset ungdomskole elever både på norsk og tamil. Opplegget bygger på læreplanen K06 og tar utgangspunkt i Gyldendals læreverk (Underveis, Samfunnsfag for ungdomstrinnet), Wikipedia, National Geography, Norsk romsenter osv. Vi har også tatt med mange nyttige lenker med oppgaver, eksperimenter og lærerveiledning på slutten av dette opplegget.

 

 Verdensrommet  அண்டவெளி

Det finnes ufattelige mange millioner galakser i universet. Vårt solsystem ligger i et lysende belte over himmelen i en galakse sammen med hundre milliarder andre stjerner. Dette beltet kalles Melkeveien.

அண்டத்தில் கணக்கிலடங்கா மில்லியன் விண்மீன் கூட்டங்கள் காணப்படுகின்றன. வானிலே ஒளிச்செறிவு நிறைந்த பட்டியொன்றிலே பல கோடி விண்மீன்களுக்கிடையில் எமது ஞாயிற்றுத் தொகுதி காணப்படுகிறது. இந்த பட்டி பால்வெளி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

Les mer

Om morsmål

I samfunnet

Norge er et land hvor det lenge har levd mennesker med ulike morsmål side om side. I dag snakkes det over to hundre språk i Norge, og dette er en ressurs som det er viktig å ta vare på og videreutvikle. I en stadig mer globalisert verden vil Norge ha behov for mennesker med gode ferdigheter i flere språk, og dette kan samfunnet legge til rette for.  

I barnehage og skole

gutter med skolebkerDet er også viktige grunner til å oppmuntre til flerspråklighet i barnehage og skole. Språk er det viktigste redskap vi har til å formidle/motta kunnskap om verden. Her kan morsmålet spille en sentral rolle, fordi vi lærer best på et språk vi forstår. Morsmålet er dessuten viktig for barn og elevers identitet. Å anerkjenne og støtte opp om flerspråklighet vil gi flerspråklige barn og elever troen på at deres erfaringer er verdifulle, og kan være viktig for barn og elevers motivasjon. Samarbeid med foreldre Barn og elever er avhengig av at foreldre og personalet i barnehage og skole har en positiv innstilling til bruk og opplæring i og på morsmålet. Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage og skole hvor man snakker om språk og språkopplæring er dermed sentralt for en best mulig utvikling for barnet/eleven.

Morsmålsdagen

På UNESCOs generalkonferanse  i 1999 ble det proklamert  at man ville ha en spesiell dag hvor man feiret morsmålet for å markere viktigheten av språklig  og kulturellt mangfold. Dagen er 21. februar, og har vært feiret siden 2000. Vil du lese mer om dette trykk her     

Flere barnehager og skoler i Norge feirer morsmålsdagen, og du kan lese fra Fjell skole i Drammen her

Morsmålskonferanser

Hvert år arrangeres det opptil 40 konferanser på ulike morsmål i Sverige og i Norge.. Deltakerne er først og fremst lærere i morsmål og tospråklig fagopplæring og flerspråklig ansatte i barnehagen, men andre som har interesse av språket er selvfølgelig velkomne. Tospråklig lærere og flerspråklig ansatte i barnehagen møtes for å heve sin kompetanse, og arbeider for at minoritetsspråkene skal bli aktive språk i det norske samfunnet.

Tema morsmål er ett nettsted som ønsker å gjøre det lettere å ta morsmålet i bruk både i barnehage og skole spesielt, men også i samfunnet generelt. Velkommen til å ta i bruk morsmålet på Tema morsmål!

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.   - www.morsmal.no