nafo
Tamil - தமிழ்

Veiledning til foreldreUndersøkelser foretatt i mange land i verden viser at foreldre har mange av de samme ønskene for sine barn. De vil at deres barn skal ha god helse, respektere seg selv og andre og være hjelpsom og ærlig. De vil også at barna skal skaffe seg en god utdanning og få seg en god jobb.

Foreldre med minoritetsbakgrunn kan oppleve det mer krevende å oppfylle sine ønsker overfor barna enn andre foreldre. 

Les mer

Barn i flerspraklige familierÅ beherske flere språk er en verdifull kompetanse både for det enkelte mennesket og for samfunnet. Språk er nært knyttet til identitet, sosialisering og kulturelle uttrykk og er derfor en viktig del av barns og voksnes liv.

Foreldre kan ha mange spørsmål knyttet til å være en flerspråklig familie, særlig når deres morsmål er minoritetsspråk i samfunnet. Informasjonsheftet belyser 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

I tillegg til å rette seg mot foreldre, er heftet svære aktuelt for ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner. Det kan være et fint utgangspunkt for samtale mellom foreldre og ansatte i disse institusjonene om barnas flerspråklige utvikling.

Informasjonsheftet finnes på 19 språk. På 5 av språkene finnes det også lydfiler som kan lyttes til, en lydfil for hvert spørsmål som besvares i heftet. Velg språk i tabellene nedenfor.

Les mer

Victoria heftene ForsideGjennom hele oppveksten er hjemmet et viktig sted for barns læring og utvikling. Når barn lærer fra sine foreldre er det vanligvis ikke planlagt, slik som på skolen. Det foregår i naturlige og hverdagslige situasjoner. Denne allsidige læringen legger grunnlaget for den mer formelle læringen som skjer i skolen.

Tema Morsmål har funnet fire hefter laget av Department of Education and Early Childhood Development i Victoria, Australia. Heftene gir tips og idéer til hvordan foreldre kan støtte sine barns utvikling i lesing, skriving og matematikk. De finnes på 22 språk i tillegg til norsk.

Vi har oversatt de engelske heftene til norsk. Teksten er tilpasset forholdene i Norge. Når foreldre leser heftene på sine ulike morsmål, kan de også tilpasse idéene og aktivitetene til norske forhold. Klikk på heftene under for å lese dem på ulike språk.

Lese skrive Matematikk

foreldreDet er viktig at foreldre og foresatte deltar på foreldremøter arrangert av skolen/barnehagen. Tospråklig innkallinger på morsmålet vil hjelpe skolene for å nå alle foreldre og foresatte med språklig minritetesbakgrunn. Her er det lenket til et slikt innkalling på norsk/tamil som kan brukes av skoler og barnehager.

பெற்றோர், பாதுகாவலர்க்கான பெற்றோர் கூட்டத்தில் பங்கேற்பது மிகவும் முக்கியமானது. கூட்டத்திற்கான அழைப்பானது தாய்மொழிகளில் இருப்பது, பெற்றோர் கூட்டத்திற்கான அறிவித்தல் அனைத்துப் பெற்றோர்களையும் சென்றடையும் வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது. பெற்றோர் கூட்டத்திற்கான அழைப்பின் மாதிரி ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Velkommen_til_foreldremøte-_Barnehage_tamil.docx                      Velkommen_til_foreldremøte-_Barnehage_tamil.pdf

Velkommen_til_foreldremøte-_skole_tamil.docx                               Velkommen_til_foreldremøte-_skole_tamil.pdf

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.   - www.morsmal.no