nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Blide barn på plen 640x480NAFO-konferansen arrangeres 19.-20. november på OsloMet – Storbyuniversitetet. Konferansen erstatter NAFO sine årlige fokustreff og Tema Morsmålskonferansen.  Det vil derfor bli arrangert egne språkkonfranser på konferanses andre dag. 

การสัมมนา NAFO ในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 19-20 เดือนพฤศจิกายนนี้ ที่ OsloMet ซึ่งในวันที่สองจะเป็นการสัมมนากลุ่มแยกตามภาษาต่างๆ กลุ่มเป้าหมายของการสัมมนา คือ ครูและเจ้าหน้าที่ระดับปฐมวัยและระดับในโรงเรียน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆด้วย ครูและครูผู้ช่วยสองภาษาคือกลุ่มเป้าหมายหลัก กดที่  อ่านต่อ เพื่อเข้าสู่ลิงค์ใบสมัคร

อ่านต่อ

องค์การสหประชาชาติ

flag unTema: De Forente Nasjoner

Mål: Elevene skal lære om FN, historie, mål og aktiviteter

Beskrivelse: Hvert år, 24. oktober markeres som FN dag. I denne anledningen har vi laget et undervisningsopplegg med lesetekst og oppgaver. Filmer, spill og en del nyttige leker er inkludert. Vi har også laget en veiledning til læreren om hvordan opplegget kan brukes.  Opplgget kan tilpasses både mellom -og ungdomstrinnene.

เนื้อหาเรื่อง: องค์การสหประชาชาติ

อ่านต่อ

เคมีและสสาร

Bilde forsideTema: Kjemi og stoffer

Kompetansemål: Eleven skal kunne forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler.

Beskrivelse: Opplegget passer for 5.-7. trinn og ungdomstrinnet. Å forstå faguttrykk og faglige begreper bidrar til elevenes læringsutbytte. Her finner man lesetekst, oppgaver, Quizlet og ordforklaringer på morsmålet som elever kan nytte seg av.

อ่านต่อ

Artikkelbilde ÅlesundSærskilt språkopplæring innebærer tospråklig fagopplæring. I Ålesund kommune er det lagt til rette for at elever som har behov for det, får slik undervisning. การเรียนการสอนภาษาพิเศษหมายถึงการเรียนการสอนสองภาษา ในปีนี่ที่เทศบาล Ålesund มีครูสองภาษา 27 ท่าน ที่สอนด้วยภาษาต่างๆ ถึง 26 ภาษา ครูสองภาษาเหล่านี้ได้สอนนักเรียนของตนเองในหลากหลายวิชา และช่วยนักเรียนในเรื่องของคำ และความเข้าใจในเนื้อหาของวิชาต่างๆ  ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เด็กที่มีภูมิหลังหลายภาษาได้รับการเรียนรู้ที่ดีขึ้น Judith Damm ผู้ประสานงานแผนกครูสองภาษาของเทศบาลได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ครูสองภาษายังส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารที่ดี และทำให้การทำงานที่ดีร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนอีกด้วย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ålesund og กดที่นี่. อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเรียนการสอนภาษาพิเศษ กดที่นี่ 

 

 

Lab glasswareTema: Laboratorieutstyr og sikkerhet på naturfagrommet.

Kompetansemål: Eleven skal kunne formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport.

Læringsmål: Eleven skal kunne navnene på spesialutstyret og viktige sikkerhetsregler på laboratorium.

Beskrivelse: Opplegget passer til ungdomstrinnet og består av lesetekst, filmer, Quizlet, ordliste og oppgaver som læreren kan bruke i sin undervisning. 

เนื้อหาเรื่อง: อุปกรณ์ทดลองและความปลอดภัยในการใช้ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no