nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell
Veiledning till foreldre

Artikkelbilde sommermemoryTema Morsmål har laget et memoryspill på flere språk. Spillet er laget med tanke på at man kan synliggjøre flere språk i barnegruppa mens man spiller og har det gøy.

เว็บไซต์ Tema Morsmål ได้จัดทำเกมบัตรคำในภาษาต่างๆขึ้น จากแนวความคิดที่จะทำให้ความหลากหลายของภาษาได้ปรากฎขึ้นให้กลุ่มเด็ก ซึ่งพวกเขาจะได้รับความสนุกในขณะที่พวกเขาเล่นเกมนี้ เกมบัตรคำนี้ประกอบไปด้วยคำศัพท์ 30 คำเกี่ยวกับฤดูร้อนในภาษานอร์เวย์และภาษาอื่นๆรวม 

Les mer

tur i skogen 2Mange foreldre kan synes det er uvant og fremmed at grunnskolen også innebærer ekskursjoner og overnattingsturer.

ผู้ปกครองหลายคนอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยและรู้สึกแปลกที่โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นยังมีการทัศนศึกษาและการเดินทางที่มีการพักค้างคืน

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศนอร์เวย์ได้จัดทำภาพยนต์สั้น เรื่อง การเดินทาง(På tur) และ NAFO ได้ทำเอกสารแผ่นพับในเรื่องเดียวกัน ทั้งสองส่วนได้รับการแปลเป็นหลายภาษา สื่อนี้ทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและกระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นด้วยกับการยินยอมให้บุตรหลานเข้าร่วมการเดินทางทัศนศึกษาและการเข้าค่าย

 

Les mer

Illuststrasjon  av 3 barn og 10 jordbærHer er noen videoer om divisjon. Tema inneholder forklaring om divisjon og løsningen av noen eksempler. Tema passer for både mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

นี่เป็นวีดีโอบางส่วนเกี่ยวกับการหาร เนื้อหาประกอบด้วยการอธิบายเรื่องการหาร และวิธีการหาคำตอบจากแบบฝึกหัด เนื้อหาเหมาะสำหรับทั้งระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Les mer

Lumbrikus kap2 artikkelbildeVåren er her og blomster og planter spirer rundt oss. Vi på NAFO har lyst til å trekke frem en av våre læringsressurser, Lubrikus  som er fin å bruke i sammenheng med uteskole. 

ฤดูใบไม้ผลิที่เต็มไปด้วยดอกไม้และพืชพันธุ์กำลังเจิญเติบโตและผลิบานรอบตัวเรา พวกเรา NAFO มีความต้องการส่งเสริมแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ของเรา ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้นอกโรงเรียน  Lubrikus เป็น หนังสือวิทยาศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความหลากหลายของธรรมชาติ ด้วย เสียง ข้อความ และรูปภาพ 

Les mer

BarnetogTema: 17. mai

Her er en lettlest tekst om Norges nasjonaldag på thai og norsk. Det finnes også lydfil, Quizlet-ordliste, lenker til filmer og oppgaver for elevene. Teksten passer for 4.-7. trinn. 

 นี่คือเนื้อหาอ่านง่ายเรื่องวันชาติของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษานอร์เวย์ นอกจากนี้ยังมีเสียงอ่านภาษาไทย เกมส์การเรียนรู้คำศัพท์ Quizlet ลิงค์วีดีโอ และคำศัพท์ เนื้อหาเหมาะสำหรับระดับ 4-7

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no