nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

flersprakige verbFlerspråklige verb เป็นแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวม 12 ภาษา  ซึ่งจัดทำขึ้นโดยศูนย์การศึกษาหลากหลายวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยร่วมกับบรรณาธิการของเว็บไซด์ Tema Morsmåls แหล่งข้อมูลประกอบด้วย ภาพยนต์สั้น, ไฟล์เสียง และประโยคในรูปปัจจุบันกาลและรูปอดีตกาล

คำกริยาแบ่งออกเป็นสี่หมวด คือ ปฐมวัย, โรงเรียน, การศึกษา และกีฬา รวมถึงแบบฝึกหัดที่เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนได้

กดที่รูปภาพ Flerspråklige verb เพื่อเข้าสู่เว็บไซด์

To gutter 2♦  การทำเว็บไซด์ความรู้คำกริยาหลายภาษา (Flerspråklig verb) มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้คำกริยาในทั้งภาษานอร์เวย์และภาษาไทย

♦  การเรียนรู้คำกริยาอาจจะดูยากกว่าการเรียนรู้คำนาม แต่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะของทั้งภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง

♦  นอกจากยังมีลักษณะของการถูกทำลายด้านภาษา เช่น โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุในการใช้คำกริยาบกพร่อง

♦  คำกริยาหลายภาษา (Flerspråklig verb) จะมุ่งเน้นไปที่คำกริยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทั้งในโรงเรียนอนุบาล และในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับทั่วไป คำกริยาต่างๆ ถูกนำเสนอในรูปแบบของ วีดีโอ, เสียง และเนื้อหา. เราหวังอย่างยิ่งว่า Flerspråklig verb จะช่วยให้การเรียนรู้คำกริยา ในทั้งภาษานอร์เวย์และภาษาไทยง่ายขึ้น

Samarbeider

♦ คำกริยาเป็นศูนย์กลางในการทำความเข้าใจเนื้อหาของประโยค การศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการสร้างและการผันคำกริยา สามารถช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารได้

♦   Definisjonen av verb kan variere fra språk til språk. Ved å gi flerspråklige barn og elever muligheten til å sammenligne verbets oppbygning på både morsmål og norsk, kan nettressursen Flerspråklige verb bidra til større metaspråklig innsikt. คำจำกัดความของคำกริยาจะแตกต่างกันตามแต่ละภาษา การให้เด็กและนักเรียนเรียนรู้การเปรียบเทียบ โครงสร้างของคำกริยาทั้งภาษานอร์เวย์และภาษาไทย ใน Flerspråklige verb สามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจในด้านภาษาศาสตร์อย่างเข้าลึกซึ้ง

กด ที่นี่ เพื่ออ่านเกี่ยวกับการเรียนรู้คำกริยา

นักเรียนสามารถใช้แหล่งข้อมูลคำกริยาหลายภาษา(Flerspråklige verb)ได้โดย:

 • ฟังคำกริยาโดยใช้เฮดโฟนหรือหูฟัง
 • ฝึกการออกเสียงคำกริยาทั้งในรูปปัจจุบันกาลและอดีตกาล
 • ดูภาพยนต์สั้นและฟังถ้อยคำ
 • ฝึกเขียนคำกริยาให้ถูกต้อง
 • ฟังคำกริยาในรูปปัจจุบันกาล แล้วพูดคำกริยาในรูปอดีตกาลก่อนเช็คความถูกต้องที่ตัวพิมพิ์สีฟ้า
 • เขียนคำกริยาลงในแบบฟอร์มการผันทั้งในรูปปัจจุบันกาลและอดีตกาล
 • ทำแบบฝึกหัดของแหล่งข้อมูลที่คุณครูแจกให้
 • ฟังและเปรียบเทียบคำกริยาระหว่างภาษานอร์เวย์กับภาษาไทย

 bhskolasportutbild

 ครูสามารถใช้แหล่งข้อมูลคำกริยาหลายภาษา(Flerspråklige verb)ได้โดย:

 • ร่วมกันเลือกคำกริยา และเรียนรู้คำกริยานั้นๆ
 • กดที่คำกริยาในรูปปัจจุบันกาลภาษานอร์เวย์และภาษาไทย - สนทนาเกี่ยวกับคำกริยานั้น ก่อนกดคำกริยาในรูปอดีตกาล
 • แต่งประโยคในรูปปัจจุบันกาลร่วมกับนักเรียน โดยมุ่งเน้นไปที่คำกริยาใน flerspråklige verb
 • แต่งประโยคในรูปอดีตกาล จากข้อเสนอแนะของนักเรียน
 • เขียนประโยคทั้งภาษานอร์เวย์และภาษาไทย
 • ครูสองภาษาและครูประจำวิชาภาษานอร์เวย์ประสานงานกันเกี่ยวกับการใช้แหล่งข้อมูล flerspråklige verb ในห้องเรียน
 • ใช้แหล่งข้อมูล flerspråklige verb โดยเชื่อมโยงกับ LEXIN
 • ให้นักเรียนดูภาพยนต์สั้น, สนทนาเกี่ยวกับภาพยนต์ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร, ทั้งภาษานอร์เวย์และภาษาไทย, นักเรียนควรมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคำกริยาก่อนที่ครูจะปิดไฟล์เสียง (ปิดเสียง)
 • บอกความหมายคำกริยาโดยท่าทาง ครูแสดงท่าทางและนักเรียนทายว่าครูทำอะไร 
 • นักเรียนสามารถแสดงท่าทางประกอบได้ โดยการจับคู่สองต่อสอง นักเรียนเล่นเกมส์การทายจากการแสดง/คำกริยา
 • นักเรียนสามารถเล่นเกมส์ FINN PAR และ ALIAS.
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no