nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

Matematikkbegreper

MattebegreppMattebegreperHeftene med matematikkbegreper er laget for å være en hjelp til å forstå innholdet i matematikkundervisningen uavhengig av språk. Heftene kan brukes av læreren for å forklare sentrale ord på elevens morsmål, av tospråklige lærere, av elevene selv og av foreldre som ønsker å hjelpe til.

ศัพท์และความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ คุณครูสามารถใช้สื่อศัพท์และควาเข้าใจนี้เพื่ออธิบายศัพท์สำคัญทางวิชาการเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่นักเรียนได้

pdfMatteordliste norsk thai

pdfmattebegrepp svensk thai 

 

 

imagesTema: Lønn

Mål: Eleven skal kunne forstå faguttrykk om temaet og regne ut lønn.

Beskrivelse: Opplegget er på thai og består av fire videoer, en ordforklarings video og tre videoer som viser hvordan lønn beregnes og oppgaver.

เนื้อหาเรื่อง: การคำนวณเงินรายได้

จุดประสงค์การเรียนรู้: นักเรียนสามารถเข้าใจสำนวนเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง และสามารถคำนวณเงินรายได้ที่ได้รับจากการทำงานได้

Les mer

VektenArtikkelen inneholder en tekst og videoer på thai om Likninger og om hvordan de skal løses. Artikkelen er knyttet til hovedområdet, Tall og algebra, og den passer for elever på ungdomstrinnet.

บทความประกอบด้วย เนื้อหาสำหรับอ่านภาษาและวีดีโอภาษาไทย เรื่องสมการและวิธีการแก้สมการต่างๆ บทความนี้เชื่อมโยมกับมาตรฐานการเรียนรู้เรื่อง จำนวนและพีชคณิต ซึ่งเหมาะสมกับระดับมัธยมต้น

เอกสาร/dokumenter

docxเนื้อหาสำหรับอ่านLesetekst på thai.docx

jpgแบบฝึกหัดที่1 Oppgave 1 Likninger.jpg

jpgแบบฝึกหัดที่2 Oppgave 2 Likninger.jpg

วีดีโอ ภาษาไทย/video på thai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอ ภาษานอร์เวย์/video på norsk

Å løse større likninger nr.1

Å løse større likninger nr.2

Å løse likninger med parenteser

 

 

 

 

Math in daily lifeTema: Matematikkbegreper-Matematikk i dagliglivet.

Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre beregninger om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, sette opp budsjett og regnskap og gjøre greie for beregninger og presentere resultatetene.

Beskrivelse: Opplegget er både på norsk og morsmålet som er knyttet til kompetansemål i faget. Opplegget består av tekster og oppgaver som eleven kan finne forklaringer på i Matematikkbegreper.  Opplegget passer for 8.-10. trinn.

เนื้อหาเรื่อง: ความเข้าใจศัพท์คณิตศาตร์ และคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน

Les mer

เลขยกกำลัง

PotensTema: Potens

Kompetansemål: Elevene skal kunne skrive tall på potensform og standardform, og kunne regne med potenser.

Beskrivelse: Opplegget passer for ungdomstrinnet og består av powerpointpresentasjon om potens er, oppgaver, filmer og relevante lenker.

จุดประสงค์การเรียนรู้: นักเรียนสามารถเขียนจำนวนในรูปยกกำลังและเลขจำนวนรูปแบมาตรฐานได้ และสามารถคำนวณหาคำตอบของเลขยกกำลังได้

คำอธิบาย: หน่วยการเรียนเหมาะสมกับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยเนื้อหาความเข้าใจเรื่องเลขยกกำลังในรูปแบบการนำเสนอPowerpoint แบบฝึกหัด วีดีโอ และเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no