nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

คุยกันเรื่องตัวเลข

TallpratTall- prat

Kompetansermål: Elevene skal kunne gjøre oppslag over mengde, telle opp, sammenligne tall og uttrykk tallstorleker på varierte  måte.

Beskrivelse av opplegg: Nyttige tips for å implementere Tallprat. Kan lese mer på norsk i Tall – prat- Matematikksenteret.

วัตถุประสงค์: นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโจทย์ในเรื่องของจำนวน การนับ เปรียบเทียบ แสดงความคิดหาคำตอบที่แตกต่างกันออก การคุยเรื่องจำนวนเลขนี้ จะช่วยพัฒนาให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการคิดคำนวน ตามสภาวะสังคมในปัจจุบันที่มีแต่ตัวเลข,จำนวน และแผนภูมิ มากมาย ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

 

เด็ก ๆ  ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในหลาย ๆ รูปแบบ ในหลายสถานการณ์ จะสามารถเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และเข้าใจความหมายของการอ่านแผนภูมิที่เป้ฯตัวเลขได้ง่าย

ลักษณะและการนำไปใช้ 

เป็นเกร็ดความรู้ หรือคำแนะนำสำหรับการเรียนเลขให้สนุก  โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากไปกว่า กระดานดำ และ สมอง ดังนี้ 

 

$11.   ใช้การคุยเรื่องตัวเลขนี้ทุกวัน แค่  10 นาที เท่านั้น  ผลที่ได้จะดีหาก ใช้เวลาน้อย แต่ใช้บ่อย ๆ

$12.   ตั้งคำถาม เช่น

$1·      นักเรียนมีความคิดอย่างไร กับเรื่องนี้ ?

$1·      เธอหาคำตอบมาได้อย่างไร?

$1·      เธอกำลังทำอะไร?

$1·      ทำไมถึงทำ? บอกให้ครูฟังอีกได้ไหม

$1·      ใครที่อยากจะแบ่งปันความคิดนี้บ้าง?

$1·      สามารถหาคำตอบได้ด้วยวิธีอื่นไหม?

$1·      มีใครที่ใช้วิธีเดียวกันนี้ในการหาคำตอบ?

$1·      วิธีไหนที่นำมาใช้แก้ปัญหา?

$1·      วิธีไหนที่ง่ายที่สุด หาได้เร็วที่สุด และได้คำตอบที่แม่นยำที่สุด

$13.   เปลี่ยนจากใช้กระดานดำ เป็น เครื่องฉาย บ้าง สมาร์ทบอร์ดบ้าง กระดาษป้ายบ้าง เพื่อไม่ให้เด็กจำเจ

$14.   เด็ก ๆ สามรถนั่งเป็นวงกลม  จะบนเก้าอี้ หรือบนพื้นก็ได้

$15.   ครูต้องให้เวลากับตัวเองที่จะ

$1·      เขียนวิธีการคิดของนักเรียน

$1·      ฟังการสังเกตการแก้ปัญหาดจทย์ของนักเรียน

$1·      รวบรวมสิ่งที่นักเรียนได้คิดและแสดงวิธีการแก้ปัญหาโจทย์

$16.   สำหรับการเลือกจำนวน โจทย์เลขให้เหมาะสมกับระดับการเรียน ครูต้องเตรียมวางแผนก่อนว่าเด็กเรียนอะไรมาแล้ว และ หัวข้อการเรียนคณิตศาสตร์ของวันคืออะไร

$17.   ทดลองใช้คำถามคำตอบนั้น กับตัวเอง และคนอื่นเพื่อหาวิธีการคิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง

$18.   ใช้คำที่นักเรียนใช้ในขั้นตอนการคิด

$1·      เพิ่มเป็นสองเท่า

$1·      แบ่งจำนวนเลข

$1·      ทำให้ง่ายเข้า

$1·      ใช้จำนวนเลขที่คุ้นเคยคิดง่าย เช่น 25, 50, 100 เป็นต้น

$1·      มีตัวอย่าง

$1·      ใช้ในสิ่งที่ครูรู้อยู่แล้ว

$1·      สร้างเลข 10

$1·      เริ่มต้นด้วย 10

$1·      คิดกว้าง ๆ

$1·      คิดเป็นจำนวนเงิน

$1·      แก้ปัญหาตามขั้นตอนอย่างที่ทำมา

$1·      นับจำนวน

$1·      นับต่อไป

$19.   ใช้ปัไปเพิ่มเป็น ญหาโจทย์ที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น  3 x 14, 3 x 114, 3x 1104 หรือ  7+8,              27+ 8, 107 + 8  เป็นต้น

$110.        ใช้การสนทนาหลาย ๆ แบบในกลุ่มเล็ก ๆ

$111.        ขอให้นักเรียนหาวิธีหาคำตอบหลาย ๆ แบบ เท่าที่จพหาได้

$112.        ให้นักเรียนได้มีโอกาสแก้ปัญหาในเรื่องแบบเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง

$113.        เพิ่มจำนวน ( บวก) หรือ หักออก ( ลบ )  จำนวนเลข แบบที่ว่าเอาผลลัพท์ ไปเพิ่มจำนวน  ด้วย 10  หรือ 100 เช่น  87 -9 หรือ 94 + 8 หรือ 106 - 8

$114.        ให้โอกาสนักเรียน ได้เพิ่ม หรือ หักออก จาก 9, และ 8 ด้วยการคิดจากเลขเต็มจำนวน 10 ดังตัวอย่างเช่น 68 + 10 = 78  ดังนั้น 68 – 9 = 77

$115.        คาดการณ์ได้ว่าเด็กจะแบ่งตัวเลขออกโดยไม่นับนิ้วมือ เช่น 6 + 8 ( คิดได้ว่า 6 = 4+2  เอา 2 บวก 8 จะได้ 10  แค่เอาส่วนที่เหลือ คือ 4  ก็จะได้ 14

$116.        แสดงวิธีคิดของเราให้ดู โดยบอกกับเด็กว่า สามารถหาวิธีคิดแบบอื่น ๆ ได้อีก

$117.        ให้เลขจำนวนหลายหลัก เพื่อให้นักเรียนหาวิธีคิฝึกสมองได้

$118.        ถ้าครูใช้กราฟ/แผนภูมิ ให้เขียนชื่อนักเรียนกำกับไว้กับการแสดงวิธีคิดของพวกเขาด้วยเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีมครบ้างที่ร่วมใน

กิจกรรมนี้และใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการประเมินผล

$1·      นักเรียนจะเป็นผู้หาวิธีการคิด ( โดยการนับต่อไป หรือโดยการแสดงวิธีทำ เป็นต้น )

$1·      นักเรียนเริ่มใช้วิธีคิดที่ให้ผลลัพท์ที่ถูกต้องในเวลารวดเร็ว

$1·      นักเรียนใช้วิธีการที่ถนัดโดยการนับเลข( นับนิ้วมือ หรือ ใช้วิธีคิดคำนวนที่ให้ผลแน่นอน

$119.        จัดบรรยากาศให้รู้สึกสบาย ๆ ให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน ถึงแม้ว่าเขาจะหาวิธีแก้ปัญหาไม่เหมือนเพื่อน ๆ หรือไม่ใช่อย่างที่ครูคาดหวังไว้

$120.        ให้ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น รูปลูกบาศก์ ที่นำมาต่อกัน , พื้นฐานของจำนวน 10 ก้อน, ใช้เงิน เป็นต้น

$121.        ปล่อยให้นักเรียนคิดก่อน แล้วค่อยให้โอกาสพวกเขาคิดจากรูปแบบที่เราจะจัดให้

$122.        ให้โอกาสนักเรียนเขียนในสิ่งที่เขาคิดได้ ถ้าเขาต้องการ ในการคิดแก้ปัญหาโจทย์

$123.        ให้ความรู้สึกที่ดีในการเรียนรู้หากเด็กทำได้ไม่ถูก ให้มองดูว่าทำไม เขาคิดอย่างไร และ ให้โอกาสคิดใหม่

$124.        ให้เกิดความสนใจ อยากรู้ และหลีกเลี่ยงจากการเดาสุ่ม ไปเอง

$125.        ให้การสนทนานี้เป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำในชั้นเรียนจนเป็นเรื่องปรกติ  ในการเรียนการสอน “ keep on keepinòn; แล้วจะเห็นผลลัพท์ที่ดี

icon Ordliste_คำศัพท์

 

 

 

 

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no