nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

การคิดเลขในใจ

rakettparadis2Tema: Hoderegning

Mål: Elevene skal gjøre overslag og finne tall ved hjelp av hoderegning.    

Beskrivelse: Opplegget passer for 3. trinn og oppover.  Her finner du oppgaver til diskusjon. 

เนื้อหาเรื่อง: การคิดเลขในใจ

มาตรฐานการเรียนรู้: นักเรียนสามารถคำนวณการหาค่าประมาณ และหาเลขจำนวนโดยการนำการคิดเลขในใจมาช่วย

คำอธิบาย: เนื้อการสอนเหมาะสำหรับ ระดับ 3 ขึ้นไป ครูสามารถนำแบบฝึกหัดไปช่วยในการสนทนากับนักเรียนได้  

Språket er et sentralt verktøy for læring. For å tilegne seg kunnskaper i et fag kreves et velutviklet språk. Alle fag har et fagspråk der man arbeider med ulike ord og teksttyper. Ingen har fagspråk som sitt morsmål, dette må læres av alle. Dette undervisningsopplegget legger til rette for at elevene kan utvide fagspråket i matematikk ved at elevene får mulighet til å være muntlige aktive i par eller grupper. Det er viktig at læreren modellerer aktivitetet for elevene i forkant av oppgaven, ved at noen av oppgavene kan elevgruppen gjøre i fllesskap sammen med læreren.

 Norske dokumenter

docxTil læreren- didaktisk veiledning

docxHoderegning_oppgave

Thai dokumenter

docxTil læreren_didaktisk veiledning_thai.docx

docxHoderegning_oppgave thai.docx

Lenker

Lenke til matematikkbegreper.

Undervisningesopplegget på matematikk.org

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no