nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

โครงกระดูก

 

 Tema:  Skjelettet

รปโครงกระดก 

Trinn :  4.

Beskrivelse:

Her er et opplegg med oppgaver om skjelettet som kan brukes både i thai tospråklige undervisning og i naturfag for småtrinnet. Temaet er laget etter kompetansemålene til kunnskapsløftet etter 4. trinn.

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne beskrive i hovedtrekk om hvordan menneskekroppen er bygd opp, og kunne beskrive også  skjelettet og muskler, og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg.

คำอธิบาย

เป็นหัวข้อในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโครงกระดูกที่สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทย และ ภาษานอร์เวย์ ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมต้น เนื้อหาในหัวข้อนี้ทำ ได้จัดทำตามวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ที่เด็กควรจะได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้หลังจากเรียนจบในชั้นประถมปีที่ 4 ไปแล้ว 

 

 

 

วัตถุประสงค์ในการเรียน

นักเรียนสามารถอธิบายถึงโครงสร้างของร่างกายเราได้ว่าเป็นอย่างไร และสามารถอธิบาย แสดงความเข้าใจในเรื่องของโครงกระดูก และกล้ามเนื้อ รวมทั้งสามารถบอกได้ว่าร่างกายของเรานี้เคลื่อนไหวได้อย่างไร

 

บทสนทนา โครงกระดก

ทำไมเราจึงต้องมีกระดูกในร่างกายของเรา ?

ถ้าเราเอากระดูกทั้งหลายออกไปเราจะเป็นอย่างไร ? ถ้าเราตั้งคำถามนี้   คำตอบที่ได้จากคนแรกคือ  ไม่มีกระดูกเราก็จะล้มลงไป   คนที่สองบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลย  คนที่สามว่า   ร่างกายจะตั้งอยู่ได้แต่เราไม่สามารถเดลื่อนไหวได้

ตรงจุดนี้ครูหรือผู้ปกครองสามารถหาตัวอย่าง  ที่จะเป็นตัวนำให้นักเรียนคิดหาคำตอบได้เช่น

1.     ด้วยการสร้างโครงกระดูกอย่างง่ายด้วยการใช้หลอดกาแฟหรือแท่งไม้ใช้เทปหรือเชือกมัดติดกันเอาไว้

2.     สร้างรูปร่างโดยใช้ดินเหนียวหรือดินน้ำมันโดยรอบโครงกระดูกที่เราทำไว้

3.     ลองทำแบบเดียวกันโดยไม่มีโครงสร้าง

4.     เปรียบเทียบระหว่างข้อสองกับสาม

นอกจากโครงกระดูกสามารถทำให้เราสามารถทรงตัวได้เคลื่อนไหวได้  แล้วโครงกระดูกยังเป็นเกราะป้องกันอวัยวะต่าง  ในร่างกายเราเช่นกะโหลกศีรษะ  ป้องกันสมอง  ซี่โครงกระดูกป้องกันหัวใจและปอด  กล้ามเนื้อจะมีเส้นเอ็นที่ต่อกับโครงกระดูก  ทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวได้  ไขกระดกแดงที่มีในโพรงกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงสร้างเกล็ดเลือดและสร้างเม็ดเลือดขาว

docxSkjelettet_til_lærer.docx

pptSkjelettet. presentasjon_ tosp.ppt

docxSkjelettet_ordlister__norsk_thai.docx

link : www.skoleipraksis.no/naturfag-1-7/filmar/knoklene-vare

 

 

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no