nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

เคมีและสสาร

Bilde forsideTema: Kjemi og stoffer

Kompetansemål: Eleven skal kunne forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler.

Beskrivelse: Opplegget passer for 5.-7. trinn og ungdomstrinnet. Å forstå faguttrykk og faglige begreper bidrar til elevenes læringsutbytte. Her finner man lesetekst, oppgaver, Quizlet og ordforklaringer på morsmålet som elever kan nytte seg av.

Les mer

Lab glasswareTema: Laboratorieutstyr og sikkerhet på naturfagrommet.

Kompetansemål: Eleven skal kunne formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport.

Læringsmål: Eleven skal kunne navnene på spesialutstyret og viktige sikkerhetsregler på laboratorium.

Beskrivelse: Opplegget passer til ungdomstrinnet og består av lesetekst, filmer, Quizlet, ordliste og oppgaver som læreren kan bruke i sin undervisning. 

เนื้อหาเรื่อง: อุปกรณ์ทดลองและความปลอดภัยในการใช้ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

Les mer

Forskning bildeTema: Forskning i naturfag

Mål: Eleven skal kunne forklare sentrale ord og begreper og forklare hvordan naturvitenskaplig forskning gjennomføres.

Trinn: Ungdomstrinnet

เนื้อหาเรื่อง: การค้นคว้าวิจัย

จุดประสงค์การเรียนรู้: นักเรียนสามารถอธิบายคำและใจความสำคัญของเนื้อหาเรื่อง และสามารถอธิบายกระบวนการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้

 ระดับ: มัธยมต้น

คำอธิบาย: เนื้อหาการสอนประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอ่านเรื่องเกี่ยวกับการค้นคว้า ไฟล์เสียง รวมทั้งแบบฝึกหัด และคำแนะนำเกี่ยวกับการนำเนื้อหาการสอนไปใช้ด้วย

Les mer

โครงสร้างโลก

jordaTema: Jordas oppbygning

Kompetansemål: Eleven skal kunne forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien.

Beskrivelse: Opplegget består av lesetekst, oppgaver, tankekart, ordforklaring, lydfil, video og quizlet som passer for 7.-10. trinn.

เนื้อหาเรื่อง: โครงสร้างโลก

ตัวชี้วัด: นักเรียนสามารถอธิบายใจความสำคัญของทฤษฎีวิวัฒนาการ และสามารถอธิบายผลของการสังเกตและศึกษาเพื่อสนับสนุนทฤษฎี

Les mer

ไฟฟ้า

12eTema:  Elektrisitet

Kompetansemål: Eleven skal lære om elektrisk strøm, spenning og resistans.

Beskrivelse: Dette er et tospråklig undervisningsopplegg som passer for 8.-10. trinn. I opplegget finner man tospråklig ordliste, Powerpoint presentasjon, oppgaver, Quizlet-ordliste, spill og nyttige lenker. 

เนื้อหาเรื่อง: ไฟฟ้า

มาตรฐานการเรียนรู้: นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจเรื่องไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า

คำอธิบาย: เนื้อหาการสอนเป็นสองภาษา เหมาะสำหรับระดับ 7-10  ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์สอง ภาษา เนื้อหานำเสนอPowerpoint แบบฝึกหัดเรื่อง คำศัพท์Quizlet เกมส์ และเว็บไซด์ที่เป็น ประโยชน์

Les mer

  • 1
  • 2
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no