nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

อุปกรณ์ทดลองและความปลอดภัยในการใช้ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

Lab glasswareTema: Laboratorieutstyr og sikkerhet på naturfagrommet.

Kompetansemål: Eleven skal kunne formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport.

Læringsmål: Eleven skal kunne navnene på spesialutstyret og viktige sikkerhetsregler på laboratorium.

Beskrivelse: Opplegget passer til ungdomstrinnet og består av lesetekst, filmer, Quizlet, ordliste og oppgaver som læreren kan bruke i sin undervisning. 

เนื้อหาเรื่อง: อุปกรณ์ทดลองและความปลอดภัยในการใช้ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

 

มาตรฐานการเรียนรู้: นักเรียนสามารถสร้างสมมติฐานที่สามารถทดสอบได้ พร้อมทั้งวางแผน และดำเนินการทดลอง ก่อนการอภิปรายข้อสังเกตต่างๆและผลลัพธ์เพื่อเขียนในรายงานการทดลองได้ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้:
นักเรียนควรสามารถบอกชื่ออุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการทดลอง และกฎความปลอดภัยที่สำคัญในห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้

คำอธิบาย: เนื้อหาการสอนเหมาะสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอ่าน วีดีโอ Quizlet คำศัพท์ และแบบฝึกหัดที่ครูสามารถนำไปประกอบการสอนได้

Dokumenter/เอกสาร

docxTil lærer/คำแนะนำสำหรับครู.docx

docxSikkerhet_på_naturfagrommet/ความปลอดภัยในการใช้ห้องทดลองวิทยาศาสตร์.docx

docxOrdliste/คำศัพท์.docx

docxแบบฝึกหัดที่๑.docx

docxแบบฝึกหัดที่๒.docx

Quizlet.com/Laboratorieutstyr

 Lenker til videoer

Laboratorieutstayr

 

Laboratorieteknikk

 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no