nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

เคมีและสสาร

Bilde forsideTema: Kjemi og stoffer

Kompetansemål: Eleven skal kunne forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler.

Beskrivelse: Opplegget passer for 5.-7. trinn og ungdomstrinnet. Å forstå faguttrykk og faglige begreper bidrar til elevenes læringsutbytte. Her finner man lesetekst, oppgaver, Quizlet og ordforklaringer på morsmålet som elever kan nytte seg av.

 

เนื้อหาเรื่อง: เคมีและสสาร

มาตรฐานการเรียนรู้: นักเรียนสมารถอธิบายได้ถึงสสารเกิดขึ้นของสสาร สสารประกอบขึ้น ได้อย่างไร โดยการใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอะตอมและโมเลกุลประกอบ

คำอธิบาย: เนื้อหาเหมาะสมกับระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมต้น การเข้าใจศัพท์ และความหมายทางวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เนื้อหาการสอนนี้ประกอบด้วย เนื้อหาเรื่องสำหรับอ่าน แบบฝึกหัด Quizlet และคำศัพท์พร้อมคำอธิบาย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างยิ่ง  

docxTil_lærer สำหรับครู.docx

docxLesetekst เนื้อหาเรื่องสำหรับอ่าน

docxOrd og begreper ศัพท์และคำอธิบาย.docx

docxOppgave1 แบบฝึกหัดที่1.docx

pdfOppgave2 tankekart แบบฝึกหัดที่2 แผนผังความคิด.pdf

pdfOppgave2 tankekart แบบฝึกหัดที่2 แผนผังความคิด.pdf

Quizlet ord og begreper คำศัพท์และคำอธิบาย

Lydfil på thai เสียงอ่านภาษาไทย

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no