nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Veiledning til læreplan i morsmål

veiledning lreplan morsmlUtdanningsdirektoratet har laget en veiledning til læreplanen i morsmål, der det gis konkrete råd og eksempler på hvordan læreren kan arbeide med faget. Akram Ghalemstani er morsmålslærer i farsi i Trondheim kommune. En dag i uka kommer elever med farsi som morsmål til undervisning etter skoletid på Ila skole. Elevene tilhører 1. til 4. trinn og er på ulikt nivå når det gjelder å kunne lese og skrive på morsmålet.

For å se hvordan Akram Ghalemstani benytter seg av veiledningen for å finne idéer til undervisningen, klikk på bildet ovenfor eller her. Da kommer du på nettsiden Skole i praksis hvor du både kan lese om filmen og laste den ned ved å klikke på bildet av filmen.

 
Ved å klikke på lenkene nedenfor kan du lese mer om:

  1. Læreplan i morsmål for språklige minoriteter
  2. Veiledning til læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Eventyrarbeid på tyrkisk

bukkene bruse dramaArtikkelen nedenfor er skrevet av Sabriye Kalayci. Hun er tospråklig assistent i barnehage, i Skien kommune, og har deltatt på KOMPASS på Høgskolen i Telemark 2011-12. KOMPASS-studiet som Sabriye Kalayci har deltatt på har vært rettet mot tospråklige assistenter i barnehagen. Målet med studiet er at deltakerne skal øke sin bevissthet rundt egne ressurser og betydningsfulle rolle i barnehagen. På denne måten blir de sentrale i utviklingen av egen barnehage, og bidrar til et bedre tilbud for barn og foreldre. Klikk her for å lese mer om KOMPASS i Telemark. 

Eventyrarbeid på tyrkisk: I barnehagen hvor jeg jobber har vi valgt å jobbe med eventyret om De tre Bukkene Bruse. 

Les mer

norsk som andresprk i naturfagMange minoritetselever som har gode ferdigheter i grunnleggende norsk, opplever vansker med å følge med i fagopplæringen på skolen. Dette fordi de ikke kan alle fagordene som benyttes i undervisningen, for eksempel i naturfag og samfunnsfag. I en slik situasjon blir det viktig å gi elevene et tilbud om tospråklig fagopplæring.

Fjell skole i Drammen har som mål at elevene skal ta i bruk sin totale språkkompetasne i naturfag. Elevene oppmuntres til å snakke. lese og skrive både på norsk og tyrkisk. Læreren i naturfag samarbeider med tospråklig, tyrkisktalende lærer om sentrale ord knyttet til fagteksten i naturfag. Faglæreren lager en skisse til tema og ord, som den tospråklige læreren bruker som utgangspunkt for gjennomgang i fagopplæringen på tyrkisk.

For å se et godt eksempel på hvordan tospråklig fagopplæring kan gjennomføres på skolen, klikk på bildet ovenfor eller her. Da kommer du på nettsiden Skole i praksis hvor du både kan lese om filmen og laste den ned ved å klikke på bildet av filmen.

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no