nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell
Veiledning till foreldre

behappyTema: Livssynshumanismen

Mål: Eleven skal kunne forklare hva et humanistisk livssyn er, samtale om bakgrunn og særpreg for Human-Etisk Forbund i Norge og livssynshumanismen i verden.

Trinn: 8. - 10. trinn

เนื้อหาเรื่อง: ลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้: นักเรียนสามารถเรียนรู้และเกี่ยวกับลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิตได้ 

ระดับ: 8. - 10. 

Les mer

LivssynshumanismTema: Livssynshumanismen

Kompetansemål: Eleven skal kunne gi en oversikt over mangfoldet i humanistisk livssynstradisjon, viktige historiske hendelser og livssynshumanismens stilling i Norge og verden i dag.

Beskrivelse: Oppleget passer for ungdomstrinnet. Materialet består av Powerpoint med thai tekst, oppgaver og ordliste.

เนื้อหาเรื่อง: ลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิต

จุดประสงค์เนื้อหาเรื่อง: นักเรียนสามารถอธิบายภาพรวมของความหลากหลายในแนวทางปฏิบัติของลัทธิมนุษยปรัชญานิยม เหตุการณ์ในประวิติศาสตร์ที่สำคัญ และสถานะทางสังคมของลัทธิมนุษยปรัชญานิยมในประเทศนอร์เวย์ และทั่วโลก

Les mer

buddha 8 trinnBuddhismen  

Trinn 8

Kompetansemål :  Elevne skal kunne samtale om De fire edle sannheter og den åttedelte veier .

Beskrivelse: Lærematerialet er tilpasset  8.  Trinn og består av  buddhistenes regigjøse  I praksis. Det følger også lenke til temaet.

วัตถุประสงค์ นักเรียนในระดับมัธยมสามารถสนทนาเกี่ยวกับอริยสัจ 4 และ มรรค 8 ได้เหมาะสมกับระดับการเรียน และ รู้ถึงการปฏิบัติตนในทางพุทธได้เหมาะสมกับวัย

อริยสัจ สี่ De fire edle sannheter

1. ทุกข์ Dukkha:   ทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนย่อมเป็นทุกข์ ที่แตกต่างกันไป

2. สมุทัย  เหตุแห่งทุกข์  Samudaya: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับเรา ล้วนมีที่มาที่ไป

3. นิโรธ Nirodha: การดับทุกข์  ทุกข์ ทุกอย่างล้วนมีจุดจบ คือ นิพพาน

4. มรรค Magga:   หนทางที่จะนำไปสู้การดับทุกข์  มี 8 ข้อด้วยกันคือมรรค 8   

Les mer

PraputtdachinnaratBuddhismen

Kompetansemål: Elevene skal kunne samtale om buddhismen og hvordan religiøs praksis kommer til utrykk gjennom leveregler, bønner, meditasjon og høytider.

Beskrivelse:  Opplegg består av en utskriftvennligtekst med iilustrasjon, oppgaver, ordliste og relevant linker. Trinn 4- 7

วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน: นักเรียนจะต้องสามารถสนทนา เกี่ยวกับพุทธศาสนา และ การดำเนินชีวิตของชาวพุทธ การบูชา เรื่องข้อกำหนดเรื่องอาหาร และวันสำคัญทางศาสนา

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no