nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell
Veiledning till foreldre

BarnetogTema: 17. mai

Her er en lettlest tekst om Norges nasjonaldag på thai og norsk. Det finnes også lydfil, Quizlet-ordliste, lenker til filmer og oppgaver for elevene. Teksten passer for 4.-7. trinn. 

 นี่คือเนื้อหาอ่านง่ายเรื่องวันชาติของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษานอร์เวย์ นอกจากนี้ยังมีเสียงอ่านภาษาไทย เกมส์การเรียนรู้คำศัพท์ Quizlet ลิงค์วีดีโอ และคำศัพท์ เนื้อหาเหมาะสำหรับระดับ 4-7

Les mer

Bilde av flere pyramiderHer er en tekst og oppgave om Det gamle Egypt. Tekst og bilder er hentet fra Zmekk.no og utviklet i samarbeid med NAFO. Opplegget passer for 5.-7. trinn.

นี่คือเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับอียิปต์โบราณ เนื้อหาและรูปภาพประกอบมาจากเว็บไต์  Zmekk.no ซึ่งเป็นการพัฒนาในการทำงานร่วมกันกับ NAFO เนื้อหาเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา, 5-7

Les mer

det gamle hellasHer er en tekst og en liten oppgave om Det gamle Hellas. Tema er knyttet til kompetansemål i samfunnsfag og passer for både 5.-7. trinn og 8.-10- trinn. 

นี่คือเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับกรีกโบราณ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา เหมาะสมกับนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

เอกสาร/dokument

Les mer

europeernes oppdagelses reiserTema: Europeernes store oppdagelsesreiser

Mål for opplæringen: kunne framstille oppdagelsesreiser europeere gjorde på 1400-1500-tallet.

Beskrivelse: Opplegget er tospråklig som består av lesetekster, oppgaver, ordliste-Quizlet, lydfil på thai og nyttige lenker. Opplegget passer for mellomtrinnet og nyankomne elever. 

Тема: การเดินทางสำรวจครั้งสำคัญของชาวยุโรป

จุดประสงค์การเรียนรู้: นักเรียนสามารถเข้าใจและแสดงให้เห็นถึงการเดินทางสำรวจของชาวยุโรปในทศวรรษที่ 1400-1500 

Les mer

drugsTema: Rusmidler

Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte spørsmål omkring og konsekvenser av bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel.

Beskrivelse: Opplegget består av lesetekst, Quizlet-ordliste, lydfil, oppgaver, videoer og nyttige lenker som passer for mellom trinnet og nyankomne elever.

เนื้อหาเรื่อง: สิ่งเสพติด

มาตรฐานการเรียนรู้: นักเรียนสามารถอธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และยกตัวอย่างผลกระทบจากการเสพสิ่งเสพติดต่างๆได้

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no