nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

 

ภาษาแม่เป็นหัวใจของภาษา

Morsmål er hjertets språk

Skrevet av Sunil Loona .แปลโดย พรรณี ศรีสุพรรณ

Sarromaa SannaSanna Sarromaa เป็นคนฟินแลนด์ เป็นนักวิจัย และคอลัมนิสต์  ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ VG เกี่ยวกับความสำคัญในการที่พ่อแม่พูดภาษาของตนเองกับลูก

 

 เธอบอกว่า ฉันสบถด้วยภาษาฟินแลนด์ แสดงความโกรธ ด้วยความเป็นคนฟินแลนด์ มีเซ็กส์ แบบคนฟินด์แลนด์ ในความรู้สึกส่วนลึกและเข้มข้น ในเรื่องความรัก ความเจ็บปวด เกลียดชัง สาบแช่ง มันจะออกมาจากความเป็นฟินแลนด์เสมอ ภาษาแม่เป็นหัวใจของภาษา ฉันไม่สามารถรักลูกของฉันแบบนอร์เวย์เจียน การใช้ภาษานอร์เวเจียนนั้น มันเป็นแต่เปลือก  ถ้าเป็นภาษาฟินด์แลนด์ เขาจะได้ทุกอย่างจากฉัน ทุกเฉดสี ทั้งที่ดี และ ไม่ดี 

ภาษาแม่เท่านั้น ที่ให้อารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถถ่ายทอดออกไปให้ลูกได้อย่างถูกต้องที่สุดในโลก Sanna Sarromaa พูด และแนะนำแก่พ่อแม่ที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนสองภาษาได้

Les hele artikkelen i VG.

 

Om Tema morsmål, skrevet av Marit Lunde den 27. Oktober 2011. Oversetter av Pannee Srisupan 06.09. 2013

เกี่ยวกับเรื่องภาษาแม่

ความเป็นมา

จากเอกสารของรัฐสภาข้อที๒๓กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสำคัญของภาษาที่เป็นตัวเชื่อมที่สำคัญจึงได้ริเริ่มให้มีการจัดการให้มีการประสานงานกันในประเทศเขตทางเหนือสร้างสื่ออีเล็กโทรนิค( ดิจิตอล ) หลายภาษา  ประเทศสวีเดนได้เริ่มมีมาตั้งแต่ปี๒๐๐๑โดยใช้ชื่อหน้าสื่อเว็บไซด์ว่า Tema modersmål

ประเทศนอร์เวย์เห็นความสำคัญของการมีสื่ออีเล็คโทรนิคของตนเอง  ทางกองการศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับทางสวีเดนเพื่อจัดทำหน้าเว็บไซด์ขึนในลักษณะเดียวกัน ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๐๐๙ จึงได้มีเว็บไซด์ของนอร์เวย์  รวมกับสวีเดน เป็นจำนวน ๔๓ ภาษา ด้วยกัน  ทางศูนย์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กหลายภาษา NAFO เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการและดำเนินการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซด์ เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับครู ครูสอนภาษาแม่ ครูสองภาษา หรือ ครูสำหรับเด็กวัยก่อนเข้าเรียน จะเป็นเว็บไซด์ที่ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง  และสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง สามารถแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลดี ทั้งกับครุผู้สอน และ ผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

ครูภาษาแม่ แต่ละชาติ ครูสองภาษา ครูสอนภาษานอร์เวย์ให้คน/เด็กต่างชาติ ผู้บริหารโรงเรียน และ ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของเด็กก่อนวัยเรียน  นักเรียน ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่สนใจจะเรียนรู้ หรือหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองก็สามารถจะเข้าใช้เว็บไซด์หน้านี้ได้   เนื้อหาของเว็บไซด์หน้านี้ จะเน้นในเรื่อง ภาษา วัฒนธรรม การจัดการศึกษาให้แก่เด็กต่างชาติ ตั้งแต่วัยอนุบาล จน จบระดับอุดมศึกษา  มีถึง ๔๐ ภาษาที่สามารถจะหาได้ นอกจากนี้ ยังสามารถกดต่อเข้าไปยังลิงค์อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องการเรียนรู้อีกมากมาย

โครงการภาษาแม่นี้ ได้รับความร่วมมือ กับ

เมือง Bergen, Trondheim, Larvik และ Drammen. ( ต่อมามีเพิ่มเข้าอีกหลายเมือง  หลายโครงการ , ผู้แปล )  ได้เข้าร่วมโครงการของภาษาแม่ โดยมีผู้รับผิดชอบของแต่ละภาษา

ในตำแหน่งบรรณาธิการ และ ผู้ช่วย  โดยเริ่ม ภาษา อูรดู  ทมิฬ โปแลนด์ รัสเซีย โซมาเลีย ตุรกี ดารี และ อารบิค ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ ส่วนใหญ่ เป็นครูภาษาแม่ หรือครูสองภาษา จะได้จัดการให้มีบทความลงในเว็บไชด์หน้าภาษาของตน ทุก ๆ ๑๔ วัน 

เว็บไซด์ในภาษาแม่

 

การดำเนินการของเว็บไซด์ จะมีการประเมินผล เพื่อปรับปรุงพัฒนา ดังนั้นหากท่านใดพบหรือเห็นความผิดพลาด ต้องแก้ไข ขอให้แจ้งเข้าไปได้ เพื่อที่ทางผู้รับผิดชอบจะได้รีบเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้จัดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อการเรียนการสอนภาษาแม่ ( ไทย )  สำหรับครูที่ใช้ภาษาแม่ในการสอน เพื่อช่วยในการเตรียมการสอน และสามารถใช้ข้อมูลจาก Tema morsmål  ในการทำงาน หรือ แนะนำผู้สนใจได้ต่อไป

ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

คณะผู้จัดทำ

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no