nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Leser søker bok iyi kitaplara ulaşabilmeniz için aktif çalışan bir dernektir. Dernek Boksøk.no adlı web sitesininde sorumlusudur. Site yüzlerce güzel ve kolay okunan kitapları okuyuculara sunar. Yakın zamanda çocuk ve gençlik kitaplarınıda sitelerine dahil eden dernek, 20 Ocak´ta Oslo´da bulunan Litteraturhuset´te Boksøk.no web sitesinin tanıtımını ve açılışını yaptı.   

 

İki dilli kitaplar ve kolay okunan kitaplar. Kolay okunan kitaplara ulaşmak isteyenlerin mutlaka bu siteyi ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. Burada çocuklara ve gençlere yönelik kitaplar bulabilirsiniz. Ayrıca Norveçce öğrenme yolunda hızla ilerlemek isteyen yetişkinlerde uygun kitaplar bulabileceklerdir. Sitede bazı iki dilli kitaplarda bulabilirsiniz.

 

Zevkli kitaplarla tanışmanızı ümid ederiz! Boksøk.no hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

Det er 46 år siden vi første gang gjennom forskning fikk vite at det er en nær sammenheng mellom foreldrenes utdannelsesnivå og elevenes skoleprestasjoner. Det var i 1966 at den amerikanske sosiologen James Coleman presenterte sine forskningsresultater basert på 150.000 elevers skoleprestasjoner i USA. Hans hovedkonklusjon var at elevenes bakgrunn og sosioøkonomisk status var viktigere for utfallet av utdanning enn for eksempel skolens ressurstilgang. Blant folk flest i USA ble resultatene forstått som: Schools make no difference; families make the difference.

bedirhan og mucahitSiden 1966 har uttallige undersøkelser, både internasjonalt og i Norge, bekreftet Colemans funn. Senest i 2009 konkluderte forsker Anders Bakken med at ”foreldres utdanning er en svært robust faktor som påvirker barn og unges skoleprestasjoner, og at denne ulikhetsskapende mekanismen virker på tvers av Skole-Norge”.

Les mer

Språkdød

  sprkdd

”Ett språk dør annenhver uke et eller annet sted i verden. Halvparten av verdens språk vil ikke lenger tales innen det neste århundre.” Dette sa professor og lingvist David Crystal på et foredrag i New Delhi nylig. Språkdød er begrepet som brukes for å beskrive en situasjon hvor det ikke lenger finnes morsmålsbrukere av et språk. På samme måte som utdødde plante- og dyrearter kan utdødde språk vanskelig gjenopplives.

Globalisering
Språkdød er imidlertid ikke noe nytt. Det er mange språk som har dødd gjennom historien. Globalisering med økt økonomisk, teknologisk og kulturell kontakt mellom språkgrupper, har ført til at de store språkene i stadig større grad dreper de mindre språkene. Tenk, at vi i dag har en situasjon hvor 6 % av verdens språk snakkes av 94 % av verdens befolkning, mens 94 % av verdens språk snakkes av bare 6 % av verdens befolkningen. Hele 133 språk snakkes av færre enn 10 mennesker. (Kilde: Ethnologue). Det språklige og kulturelle mangfoldet i verden er nå så truet at UNESCO har erklært at 21. februar hvert år skal markeres som den internasjonale morsmålsdagen.

 Assimilering
Den vanligste årsaken til språkdød er at talere av et språk først blir tospråklige på et annet språk og så etter hvert føler at de har mindre og mindre behov for å bruke sitt første språk. Dette fordi morsmålet gir mindre prestisje og færre

Les mer

Tospråklighet - en verdifull ressurs

to jenter vennerLes norsk tekst til slutt i artikkelen.

Dünyadaki insanların çoğu iki veya çok dillidirler. Bir çok dile hakim olmak, hem bireysel ve hem de toplumsal açıdan değerli bir kaynaktır. Dil, kimlik oluşumu, sosyalleşme ve kültürel ifade konularıyla yakından bağlantılıdır. Azınlık kökenli aileler, anadillerini korudukları taktirde, ülkelerindeki dost ve akrabalarla daha kolay temas sağlayabilirler. Bu tür ailelerin çocukları ise, anne-babalarının diline hakim oldukları durumda, anne-babalarının kültür mirasından daha büyük oranda yararlanma imkanı bulurlar. Bu da çocukların kimlik ve ait olma duygusunu güçlendirir.

Les mer

Kan barn lære to eller flere språk samtidig?

jente med bokLes norsk tekst til slutt i artikkelen.

Evet, ancak farklı dilleri farklı bağlamlarda kullandığımız için, iki dilli çocukların değişik konu ve durumlara bir dilde diğer bir dilden daha iyi hakim olmaları doğaldır. Çocuk, örneğin, çocuk yuvasında olup biteni Norveççe daha kolay anlatabilir, ama aile ve evle ilgili durum ve olgular hakkında konuşacağı zaman anadilini kullanmayı tercih eder. Çocuk, yaşlı akrabalar va anne-babasıyla sohbet sırasında anadilini kullanabilir, ama arkadaşları ve kardeşleriyle konuşurken çeşitli diller arasında gidip gelebilir.

Ja, men fordi vi bruker de ulike språkene i ulike sammenhenger, er det vanlig at

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no