nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Handlingsplan-radikaliseringHükümet radikalleşmeye ve aşırı şiddete karşı bir eylem planı hazırlamıştır. Projenin uygulanması için sorumluluk polise aittir, ve bu nedenle okullarda projede önemli rol alacaktır. Hükümet müslüman gençlerin eylem planına katkıda bulunmalarını dilediği için, Minotenk, Fredens ring (Barış zinciri) ve JustUnity gibi derneklerin temsilcilerini toplantıya davet etmiştir.

 

Les mer

Her finner du stortingsmeldinger med relevans for språklig og kulturelt mangfold i barnehagen.

St. meld. nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen

Denne meldingen peker på at ”språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver” (s. 68). Videre fremheves det at regjeringen har som mål at ”alle barn bør beherske norsk før de begynner på skolen” (s. 67). Det understrekes at barnehagen må kunne tilby barna et rikt språkmiljø slik at de kan utvikle språkene sine på en god måte. Et rikt språkmiljø forutsetter at personalet har god kompetanse innen språk og flerspråklighet, og kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge for god språkutvikling for alle barn. Ett av hovedmålene i meldingen er at ”alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap” (s. 90).

 

St. meld. nr. 23 (2007-2008) Språk bygger broer

Denne meldingen ser på utfordringer og tiltak for å styrke språkopplæringen i et livslagt perspektiv. Meldingen legger til grunn en helhetlig språkpolitikk ”med vekt på norskspråklig og flerspråklig mangfold, nordisk språkfellesskap og allsidig fremmedspråklig kompetanse” (ibid:7).

 

 


St. meld. nr. 16 (2006-2007) … og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring

Meldingen understreker betydningen av barnehagen som tiltak for å utjevne sosial ulikhet i samfunnet. Hovedmålet i meldingen er at alle barn skal få et godt grunnlag for livslang læring.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no