nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Norge er et land hvor det lenge har levd mennesker med ulike morsmål side om side. I dag snakkes det over to hundre språk i Norge, og dette er en ressurs som det er viktig å ta vare på og videreutvikle. I en stadig mer globalisert verden vil Norge ha behov for mennesker med gode ferdigheter i flere språk, og dette kan samfunnet legge til rette for.  

gutter med skolebkerI barnehage og skole
Det er også viktige grunner til å oppmuntre til flerspråklighet i barnehage og skole. Språk er det viktigste redskap vi har til å formidle/motta kunnskap om verden. Her kan morsmålet spille en sentral rolle, fordi vi lærer best på et språk vi forstår. Morsmålet er dessuten viktig for barn og elevers identitet. Å anerkjenne og støtte opp om flerspråklighet vil gi flerspråklige barn og elever troen på at deres erfaringer er verdifulle, og kan være viktig for barn og elevers motivasjon.

Samarbeid med foreldre
Barn og elever er avhengig av at foreldre og personalet i barnehage og skole har en positiv innstilling til bruk og opplæring i og på morsmålet. Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage og skole hvor man snakker om språk og språkopplæring er dermed sentralt for en best mulig utvikling for barnet/eleven.

Morsmålsdagen
På UNESCOs generalkonferanse  i 1999 ble det proklamert  at man ville ha en spesiell dag hvor man feiret morsmålet for å markere viktigheten av språklig  og kulturellt mangfold. Dagen er 21. februar, og har vært feiret siden 2000. Vil du lese mer om dette trykk her

Flere barnehager og skoler i Norge feirer morsmålsdagen, og du kan lese fra Fjell skole i Drammen her

Morsmålskonferanser
Hvert år arrangeres det opptil 40 konferanser på ulike morsmål i Sverige og i Norge.. Deltakerne er først og fremst lærere i morsmål og tospråklig fagopplæring og flerspråklig ansatte i barnehagen, men andre som har interesse av språket er selvfølgelig velkomne. Tospråklig lærere og flerspråklig ansatte i barnehagen møtes for å heve sin kompetanse, og arbeider for at minoritetsspråkene skal bli aktive språk i det norske samfunnet.

Tema morsmål er ett nettsted som ønsker å gjøre det lettere å ta morsmålet i bruk både i barnehage og skole spesielt, men også i samfunnet generelt. Velkommen til å ta i bruk morsmålet på Tema morsmål!

Film morsmal "Hva betyr morsmål for deg?". Dette spørsmålet stilte vi flere av deltakerne på Tema Morsmål sin nasjonale konferanse i 2013. Deres spontane svar har vi samlet til en liten film.

Svarene sier noe om hvor sterkt morsmålet knyttes til hvem vi er og til hvordan vi opplever oss selv. Klikk her eller på bildet for å se filmen.

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no