Mobile menu

Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

Hva er Bildetema?

bildetema ikonBildetema er en bildeordbok med tekst og lyd på norsk og ulike morsmål. Bildetema er spesielt laget for flerspråklige barn og unge og kan brukes både i barnehage og grunnskole.

Bildeordboken er delt inn i hovedtemaer som for eks. klær, natur og landskap, idrett og sport, pattedyr og insekter. Hvert hovedtema er igjen delt inn i ulike undertemaer. Du kan selv velge hvilke språk du vil ha med i din Bildetema.

På oversiktssiden kan du klikke på temaet for den bildesiden du ønsker å se. Her kan du klikke på objektene for å høre hva objektene heter og hvordan de uttales, både på norsk og de språkene du velger. Klikk på hus-ikonet for å komme tilbake til oversiktssiden. Du kan veksle mellom språkene ved å klikke på klaffene som er til venstre på siden.

OBS! Ikke bruk EDGE som nettleser for å komme inn på Bildetama. Den fungerer ikke. Bruk andre nettlesere, så skal det gå bra.

Trykk på bildet for å komme til Bildetema..

 


Her er en oversikt over de ulike temaene som finnes på Bildetema:

Bildetema

Hvorfor bruke Bildetema?

Bildetema norsk

 

  • For å fremme og støtte begrepsinnlæring og begrepsforståelse

 

  • For å utvide ordforrådet hos flerspråklige elever som får særskilt norskopplæring

  • For å høre hvordan ord uttales på norsk og andre språk

  • For å synliggjøre det språklige mangfoldet i klassen/barnegruppen

Bildetema fugler

  • For å støtte arbeid med lekser

  • For å fremme et godt samarbeid med foresatte

  • For å støtte kommunikasjonen i hverdagssituasjoner

  • For å støtte elever med behov for tilpasset opplæring

Hvordan bruke Bildetema?

image

  • Presentere Bildetema til foreldre og ansatte i barnehage og skole.
  • Bruke Bildetema i særskilt språkopplæring på skolene.
  • Bruke Bildetema der man trenger hjelp i hverdagssituasjoner.
  • Se på illustrasjonene, høre/øve uttale, se skrivemåte, veksle på morsmålet, norsk og andre språk
  • Bruke Bildetema for å lage fagtekster.
  • Lage memoryspill og ordkort.
  • Finne og skrive ned definisjoner på utvalgte bilder/begreper.
  • Elevene lager egen ordliste med illustrasjoner.
  • Lage lettleste bøker i emnene i temaene.
  • Veksle mellom, sammenligne skrivemåte og uttalemåte på norsk og morsmål og andre språk
  • Kopiere bilder fra bildetema.
  • Lage flerspråklige plakater i klassen.
  • Samarbeide med tospråklige lærere ved å lage ordlister.
  • Synliggjøre temasidene på skolens læringsplattform.
  • Lage plakat, hvor elevene må sette ordkort (f.eks. kroppsdeler på menneskekroppen)
  • Lage flerspråklig temaordbok/plakat.
  • Lage oppgaver hvor eleven må skrive inn ord som mangler, fylle ut, lage ferdig setninger.
  • Det kan jobbes individuelt og i grupper med bildetema etter klassens og elevenes behov.
  • Elevene kan bestemme selv hvor mange ganger vil de høre på ordet til de husker det, memorerer det.

pdfRefleksjonsoppgave til bruk av Bildetema

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no