Mobile menu

Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

Plakat- ordet kjærlighet på mange språk

Kjærlighet plakat Denne fargerike plakaten inneholder ordet «kjærlighet» på over 25 språk, og viser et bredt mangfold av mennesker. Print ut og sett farge på barnehage- og skolehverdagen!

Skjermbilde 2022 05 27 kl. 14.02.58Savner du ett eller flere språk? I tillegg til PDF-filen, finnes det en redigerbar versjon slik at du kan fylle inn de språkene du måtte ønske. NB! Om du ikke selv behersker språket anbefaler vi deg at du kvalitetssikrer oversettelsen og formatet før du tar plakaten i bruk. Det er viktig å påse at oversettelsen og leseretningen er korrekt. På grunn av at noen av språkfontene kan endres i redigerbare versjoner som Power Point er det alltid tryggest å bruke PDF- filer.

pdfPlakat- Kjærlighet på flere språk 

pptxRedigerbar versjon- Kjærlighet på flere språk 

 

 

«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn.

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.»

– Rammeplan for barnehagen (2017)

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no