Mobile menu

Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklig fagressurser

Flerspråklig fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

Tips og ideer til markering av morsmålsdagen

 

Tegning av en slange  Kan du lese polsk? Prøv!I barnehager og skoler er det flere måter å markere Den Internasjonale morsmålsdagen på. Det er ikke året for store forsamlinger i år. Morsmålsdagen kan fint markeres i små grupper i klasserommet eller planlegge for digitale samllinger med flere deltakere. Nedenfor finner du tips og ideer til hvordan din barnehage eller skole kan gjøre.

 

 Lage utstillinger.

Bilde som viser et tre som er brodertMorsmålstre Elever, barn, foreldre og ansatte kan samarbeide om å lage en utstilling med bøker på ulike språk. Her kan skolenes bibliotekarer og andre ressurspersoner bidra. Det flerspråklige bibliotek har litteratur på ulike språk til utlån. Hva med å pynte korridorer eller andre fellesarealer med plakater på flere språk som elever har laget? 

Arrangere fellessamlinger

Arranger fellessamlinger på tvers av avdelinger eller klasser - eller på biblioteket. I fellessamlinger kan det sette fokus på de språkene som er representert. I år kan slike samlinger fint arrangeres på Zoom, Teams eller andre plattformer.  

Dramatisere kjente eventyr på ulike språk.

to voksne dramatiserer Bukkene BruseTo voksne dramatiserer Bukkene BruseFor eksempel kan eventyret om «De ubudne gjestene» som er en av de flerspråklige fortellingene på Tema Morsmålfremføres av ansatte, elever eller barn. Det at lærere eller barnehagepersonalet fremfører eventyret, kan være ekstra stas for barn og elever!

 

Invitere flerspråklige foreldre

Inivert inn foreldre eller andre til å delta denne dagen. De kan være med og lage plakater på ulike språk eller fortelle historier på sine morsmål. Foreldre kan også inviteres inn på digitale samlinger. 

 

Bruke flerspråklige fortellinger 

 De flerspråklige fortellingene på Tema Morsmål finnes på flere språk, både i ettspråklige og tospråklige versjoner. Fortellingene finnes både som filmer, bildebøker og lydfiler. Det er også mulig å se en fortelling sammen på nettmøter. 

 

Ulike aktiviteter i kommuner

I Sandnes kommune gjennomfører alle tospråklige assistenter i forbindelse med morsmålsdagen dialogisk lesing i en eller flere barnehager. I forkant av dialogisk lesing møtes  fagleder og en og en av de tospråklige assistentene. I møtet snakker de om dialogisk lesing som metode, de viser frem boken de har valgt og forteller eller leser fra den. De snakker også om hvilke fokusord og spørsmål de vil jobbe med knyttet til boken. Mangge planlegger også for en  ekstrabonus en eller flere kreative aktiviteter knyttet til boken, disse aktivitetene gjennomføres i barnehagen​. Etter samtalen lager fagleder bokhefte til tospråklige assistenter, tilpasset deres bok og ønsker. Bokheftet skrives på norsk, men de tospråklige assistentene oversetter til sitt morsmål. Boken leses også på morsmål.  

I Ålesund vil det i  tillegg til opplegg på både bibliotek og på besøksgård ha en del markeringer på bhg og skoler. En av kommunens tospråklige lærer har laget en spennende utstilling om tema "TVIL OG EKSIL".

I Porsgrunn kommune planlegger tospråklig avdeling å Lage en film sammen med elevene der de forteller både på norsk og morsmålet med tema identitet. Kommunen planelgger også å lage en film der de spør elevene; hva betyr morsmålet for deg og for barnehagene har avdelingen tenkt å filme en fortelling som de sender ut til barnehagene digitalt. 

 

Heng opp flerspråklige plakater


Bilde som viser en plakat som blir tegnet Plakat på flere språkPynt og heng opp flerspråklige plakater med språk som snakkesi barnehagen eller på skolen. Morsmålsdagen er en fin anledning til å lage materiell på flere språk som kan være med å synliggjøre det språklige mangfoldet. Et eksempel kan være å lage plakater med ordtak fra ulike land og ulike språk. Bildtema kan være til hjelp for å lage plakater på flere språk. NAFO har laget plakater som kan inspirere til flerspråklig arbeid i barnehage og skole. Plakatene kan skrives ut. 

 

  1. Plakaten Flerspråklighet er gull finnes i fire versjoner, både på bokmål og nynorsk. 
  2. Plakaten som illusterer verb er en plakat der verb på ulike språk kan fylles inn i tekstbobler  
  3. NAFO har også laget plakaten Hei på flere språk.
  4. AktivitetsbingoTall og mengde - Memoryspill og Bingospill på flere språk-  kan også benyttes
  5. Skriv ut Idèheftet om morsmålsdagen som DFB og NAFO har laget.

 

bingo plakat bilde

Hei plakat artikkelbildeVerb plakat bilde

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no