Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

Matematikkvideoer om divisjon // การหาร

Fargerikt geometriske figurer tegnet på en sort tavle. Illustrerer at de blir delt inn.Foto: AdobeStock/hadjanebiaHer er noen videoer om divisjon. Tema inneholder forklaring om divisjon og løsningen av noen eksempler. Tema passer for både mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

นี่เป็นวีดีโอบางส่วนเกี่ยวกับการหาร เนื้อหาประกอบด้วยการอธิบายเรื่องการหาร และวิธีการหาคำตอบจากแบบฝึกหัด เนื้อหาเหมาะสำหรับทั้งระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านต่อ

Median og gjennomsnitt // ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่านิยม และค่าพิสัย

Median AdbobeStock VectorMineIlluastasjon: AdbobeStock/VectorMineHer er en liten tekst og en forklaringsvideo om gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde på thai og norsk. Passer for 7. trinn og ungdomstrinnet.

นี่เป็นเนื้อหาสรุปและวีดีโออธิบายพร้อมด้วยตัวอย่าง เกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่านิยม และค่าพิสัย ที่เป็นภาษาไทย ซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนระดับ 7 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

อ่านต่อ

Matematikkbegreper på thai

Bilde soom inneholder et kvadrat, en trekant samt addisjonstegns og erlikhetstegn samt tallene 1,2,3Ill: NAFOHeftene med matematikkbegreper er laget for å være en hjelp til å forstå innholdet i matematikkundervisningen uavhengig av språk. Heftene kan brukes av læreren for å forklare sentrale ord på elevens morsmål, av tospråklige lærere, av elevene selv og av foreldre som ønsker å hjelpe til.

ศัพท์และความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ คุณครูสามารถใช้สื่อศัพท์และควาเข้าใจนี้เพื่ออธิบายศัพท์สำคัญทางวิชาการเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่นักเรียนได้

อ่านต่อ

Lønnsberegning // การคำนวณเงินรายได้

Lønn AdobeStock NuthawutIll: AdobeStock/ NuthawutHer Her er noen videoer på thai som viser hvordan lønn beregnes og ordforklaring om lønn.

นี่คือวีดีโอบางส่วนในภาษาไทยที่แสดงวิธีการคำนวณเงินรายได้ และสำนวนเกี่ยวกับเงินเดือน เหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

อ่านต่อ

Ligninger // สมการและการแก้สมการ

Skriften x+Y=? på en grønn tavleFoto: AdobeStock/ ibreakstockArtikkelen inneholder en tekst på thai om likninger og om hvordan de skal løses. Artikkelen er knyttet til hovedområdet, tall og algebra og den passer for elever på ungdomstrinnet.

บทความประกอบด้วย เนื้อหาสำหรับอ่านภาษาเรื่องสมการและวิธีการแก้สมการต่างๆ บทความนี้เชื่อมโยมกับมาตรฐานการเรียนรู้เรื่อง จำนวนและพีชคณิต ซึ่งเหมาะสมกับระดับมัธยมต้น

อ่านต่อ

Halvparten //ครึ่งของทั้งหมด

Illustrasjon: PixabayInneholder en lesetekst med tilhørende oppgaver om brøk røk-begrepet og løse enkle oppgaver med brøk. Passer for 2.- 4.klasse.

เนื้อหาเรื่องครึ่งของทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอ่านและแบบฝึกหัดเรื่องความเข้าใจเรื่องเศษส่วน และการแก้โจทย์คำถามพื้นฐานเรื่องเศษส่วน เหมาะสมกับนักเรียนระดับ 2.- 4

 

อ่านต่อ

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no