Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

Tekerlemeler

Hender i regnbuefarger med smileansikter Romolo TavaniIllustrasjon: Adobestock

 

Rim og regler for barn på tyrkisk.

 

Çocuklar için türkçe tekerlemeler.

Periodik tablo ve elementler

Illustrasjon som viser enkelte elementer fra periodesystemetIllustrasjon: Shutterstock

Her er en tekst og en liten oppgave innenfor tema periodesystemet og grunnstoffer. Temaet kan passe for 5.-7. og 8.-10. trinn.

 

Burada periodik tablo ilgili bir metin ve sorular var. Metin, 5-7. sınıflılar ve 8-10. sınıflılar için uygundur.

Fotosentez

Bilde som viser fotosyntesenIllustrasjon: Adobestock

Fotosyntesen er verdens viktigste prosess. Alt liv på jorda har sin bakgrunn ifotosyntesen. Oksygen er produktet av det planter produserer gjennom fotosyntesen.Vi trenger oksygen for at kroppen skal fungere.

 

Fotosentez dünyanın en önemli sürecidir. Yeryüzündeki tüm yaşamın fotosentez geçmişi vardır. Oksijen, bitkilerin fotosentez yoluyla ürettiklerinin ürünüdür. Vücudun çalışması için oksijene ihtiyacımız vardır.


Søk

Undervisningsressurser og materiell

Laget for tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring, eller til bruk i pedagogisk aktivitet i barnehagen

Andre ressuser

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no