Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

Divisjon // Bölme işlemi

tegning av en som fordeler væske i 5 like store glassIll: AdobeStock

Opplegget tar for seg hvordan man elever kan diskutere og finne metoder for å løse divisjonsoppgaver. Passer for 3. trinn og oppover. 

 

Öğrencilerin bölme işlemi görevlerini çözme ve tartışabilecekleri ile ilgilenir. 3. sınıf ve üzeri için uygundur.

Devamını oku...

Hoderegnig // Akıldan hesap

bilde som viser et barn regne med fargekulerIllustrasjon: Adobestock

 

Det finnes mange metoder for å arbeide med hoderegning. Uansett valg av metode, er språket et sentralt verktøy for læringa. I dokumentene er det flere eksempler på hvordan man kan arbeide med hoderegning for å utvikle et fagspråk med muntlige øvelser. Opplegget passer for 3. trinn og oppover. 

 

Zihinsel aritmetik ile çalışmak için birçok yöntem vardır. Yöntem tercihi ne olursa olsun, dil öğrenim için önemli bir araçtır. 

Belgeler sözlü egzersizleri ile bir dil geliştirmek için, zihinsel aritmetik ile çalışmak birkaç örnek içermektedir. Görevler 3. sınıf ve üstü için uygundur.

 

Devamını oku...

Tekstoppgaver i matematikk // Yazılı matematik işlemleri

havada rakamları izlerken bir kız çocuğuIllustrasjon: Adobestock

 

Få tips til hvordan man kan arbeide med tekstoppgaver i matematikk. Opplegget består av begrepsliste, oppgaver hvor elevene skal løse tekstoppgaver, og oppgaver der elevene selv skal lage tekstoppgaver ved å skrive en regnefortelling som kan passe til et regnestykke.  Eksemplene nedenfor passer for 3. trinn og oppover. 

 

Programda matematik problemlerini nasıl çözümleyebileceğinizle ilgili ipuçları, kavram listesi ve çözmeniz için matematik ödevleri bulabilirsiniz. Ayrıca kendi matematik problemlerinizi hazırlayabileceğiniz ödevler bulabilirsiniz. Örnekler 3. sınıf ve üzeri için uygundur.

 

Devamını oku...

Geometriske figurer // Geometrik şekiller

tegning som viser forskjellige geometriske figurerill: Rêzan, NAFO

 

 

Opplegget kan brukes som en introduksjon til geometriske figurer, og passer best for 4. trinn og oppover. I tillegg til powerpointen med forklaring og informasjon på tyrkisk og norsk, kan man bruke nettressursene som et supplement i undervisninga.

 

Geometrik şekillere giriş olarak kullanılabilir ve en çok 4. sınıf ve üstü için uygundur. Türkçe ve Norveççe açıklama ve bilgi içeren powerpoint'e ek olarak bulubilirsiniz.

 

Devamını oku...

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no